Fragile States in African Economic Communities as Exemplified by the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC) – Investment Issues

Authors

  • Joanna Garlińska-Bielawska Cracow University of Economics
  • Małgorzata Janicka University of Lodz

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.56.13

Keywords:

Regional Economic Integration, Foreign Direct Investment (FDI), Fragile States/Dysfunctional States

Abstract

The region of Central Africa is abundant in both fragile states and economic communities. According to the theory of international economic integration, in the long term such integration processes should stimulate not only short-term trade effects but also long-term investment effects. The article aims to answer the question whether and how membership of an economic community by a fragile state influences the occurrence of dynamic integration effects. The examination is based on the example of the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC). The article uses an analytical and descriptive method on the basis of domestic and foreign literature sources and UNCTAD and IMF statistics. The analysis suggests that from the point of view of member countries of African economic communities, the mere fact of membership of such a community is no vital driver of FDI within the internal market, particularly important to capital-poor fragile states.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Joanna Garlińska-Bielawska, Cracow University of Economics

An Assistant Professor in the Department of International Economics at Cracow University of Economics. Her research interests are focused on the economics of international integration (especially between less-developed countries), economic problems of developing countries, regionalization in Africa. She is also a lecturer at Cracow University of Economics – courses in international economics, economics of European integration, regionalization in the world economy. Joanna Garlińska-Bielawska is a member of international research group: Le réseau universitaire des Pays du Grupe du Vysegrad (PGV) and Economic Society of Thessaloniki.

Małgorzata Janicka, University of Lodz

An Associate Professor in Economics at the University of Lodz (Poland). She is the Deputy Director of the Institute of International Economics, the Head of the Department of International Finance and Investment and the Head of the Centre for Capital Investment Research at the University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology. Her research interest covers International Economics and International Finance (especially International Capital Flows and International Monetary Systems).

References

Akame A.J., Ekwelle, Metougue E., Njei, Ndonghandou G., “The Impact of Business Climate on Foreign Direct Investment in the CEMAC Region”, Journal of Economics and Sustainable Development, vol. 7, no. 22 (2016).

Bombińska E., “Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim”, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 3(81) (2016), at <http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-03>.

Chrabonszczewska E., Strefa Franka Francuskiego, Warszawa 1989.

Clemens M.A., “Do Rich Countries Invest Less in Poor Countries than the Poor Countries Themselves?”, Center for Global Development Working Paper, no. 19, December 2002, at <http://www.cgdev.org/content/publications/detail/2771>.

Czarny E., Menkes J., “Napływ kapitału bezpośredniego do krajów rozwijających się – wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne”, Bank i Kredyt, no. 8-9 (2007).

Dobosiewicz Z., Integracja gospodarcza krajów rozwijających się, Warszawa 1991.

Dobosiewicz, Z., Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 1976.

“Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs”, Region Profile of Sub-Saharan Africa (SSA), World Bank Group, at <http://www.doingbusiness.org/reports/regional-reports>.

Dudkiewicz H., “Prawo międzynarodowe w kwestii państwa upadłego”, in: R. Kłosowicz, A. Mania (eds.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012.

Garlińska-Bielawska J., “Międzynarodowa integracja krajów afrykańskich – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, in: E. Molendowski (ed.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana prof. I. Pietrzyk, Kraków 2012.

Trading Economics, at <https://tradingeconomics.com/congo/gdp-per-capita>.

Janicka M., Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Łódź, 2010.

Kłosowicz R., Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Kraków 2017.

Langhammer R.J., Hiemenz U., Regional Integration among Developing Countries, Opportunities, Obstacles and Options, Kieler Studien, vol. 232, Tübingen 1990.

List of LDCs, at <http://www.unctad.org>.

Machlup F., Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, Warszawa 1986.

Mahembe E., Odhiambo N.M., “A critical review of FDI inflows and economic growth in lowincome SADC countries. Prospects and challenges”, Problems and Perspectives in Management, vol. 12, no. 1 (2014).

Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Warszawa 2001.

Mitręga-Niestrój K., “Funkcjonowanie Strefy Franka CFA – wstęp do krytycznej analizy”, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. sectio H (Oeconomia), vol. 51, no. 4 (2017), at < http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.247>.

Młodkowski P., Pozaeuropejskie unie monetarne. Historia i Funkcjonowanie, Warszawa 2007.

Ndiaye B., “Przestrzeń i granice monetarne we współczesnej Afryce. Na przykładzie strefy franka CFA”, Forum Politologiczne, vol. 10 (2010).

Niemiec M., Nowe trendy i formy handlu międzynarodowego, in: J. Rymarczyk, M. Niemiec (eds.), Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, Wrocław 2007.

Pourtier R., “The Renovation of UDEAC. Sense and Nonsense in Central African Integration”, in: D.C. Bach (ed.), Regionalisation in Africa. Integration and Disintegration, Oxford–Indiana 1999.

Ropivia M.-L., “Failing Institutions and Shattered Space. What Regional Integration in Central Africa?”, in: D.C. Bach (ed.), Regionalisation in Africa. Integration and Disintegration, Oxford–Indiana 1999.

Regional integration and foreign direct investment in developing and transition economics, UNCTAD, at <https://www.unctad.org>.

World Economic Outlook Database, IMF, April 2018, at <https://www.imf.org>.

Zorska A., Korporacje transnarodowe, przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa 2007.

Żołądkiewicz K., Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej, in: R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (eds.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Warszawa 2012.

Downloads

Published

2018-07-25

How to Cite

Joanna Garlińska-Bielawska, and Małgorzata Janicka. 2018. “Fragile States in African Economic Communities As Exemplified by the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC) – Investment Issues”. Politeja 15 (5(56):231-46. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.56.13.