Japanese Culture as Element of Intercultural Space

Adaptation Process of Polish Students in Japan

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.02.2020.08.08

Keywords:

intercultural communication, intercultural space, Japanese language, cultural adaptation

Abstract

This article introduces a definition of intercultural communication, understood as an important skill in creating social bonds in times of globalization. Mutual understanding in an intercultural space is based, among other things, on language, a point which the author underlines by using the Japanese language as an example. Moreover, she points out how the Japanese belief in ethnocentrism and the main cultural differences in fields such as nonverbal communication are considered problematic in facilitating outsiders both to understand Japanese society and to function within it. The analysis is based on the author’s own research focused on students attending a course at the Jagiellonian University, Krakow, Poland on the cultural adaptation process in Japan, including reflections on the usefulness of the Japanese language in this process.

References

Befu, H. (1993). Cultural Nationalism in East Asia. Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California.

Boćwińska-Kiluk, B., Muszyńska, J., & Nikitorowicz, J. (2014). Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Bouchet, D. (2012). Cross-cultural communication and the continuity of cultures: the role of intercultural dialogue. [R. Czekalska, A. Kuczkiewicz-Fraś, & L. Korporowicz (Eds.), The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University]. Politeja, 2(1), 25-27 (Kraków).

Budyta-Budzyńska, M. (2011). Adaptacja, integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego.

In M. Budyta-Budzyńska (Ed.), Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na Islandii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

[R. Czekalska, A. Kuczkiewicz-Fraś, & L. Korporowicz. (Eds.). (2012). The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University]. Politeja, 2(1) (Kraków).

Gesteland, R. (2012). Cross-Cultural Business Behavior. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

Gudykunst, W. B. (2002). Intercultural Communication Theories. In W. B. Gudykunst (Ed.),

Cross-Cultural and Intercultural Communication (167-189). California: Sage Publications.

Huszcza, R. (1980). O gramatyce grzeczności. Pamiętnik Literacki, 71(1), 175-186.

Jędrasiak, D. (Ed.). (2019). Polska w Japonii – Japonia w Polsce. W 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Łódź: Poligraf Marek Więckowski.

Kłoskowska, A. (1972). Społeczne ramy kulturowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Korporowicz, L. (1996). Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Korporowicz, L. (2011). Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kowner, R. (2004). Japanese miscommunication with foreigners. In search for valid accounts and effective remedies. Japanstudien, 15(1), 117-151. https://doi.org/10.1080/09386491.2004.11826904. DOI: https://doi.org/10.1080/09386491.2004.11826904

Kramsch, C. (1998). Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm. New York: Oxford University Press.

McDaniel, E.R., Porter, R.E., & Samovar, L.A. (2012). Intercultural communication: A reader (13th ed.). Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Miike, Y. (2008). Harmony without Uniformity: An Asiacentric Worldview and Its Communicative Implications. In L. A. Samovar, R. E. Porter, E. R. McDaniel, & C. S. Roy (Eds.), Intercultural communication: A reader (14th ed.) (pp. 27-41). Boston: Cengage Learning.

Risage, K. (2006). Language and Culture. Global Flows and Local Complexity. Clevendon: Multilingual Matters Ltd. DOI: https://doi.org/10.21832/9781853598609

Smolicz, J. J. (1999). Wielokulturowość Australii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Stanlaw, J. (2004). Japanese English, Language and Culture Contact. Hong Kong: Hong Kong University Press.

Szopski, M. (2005). Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSiP.

Downloads

Published

2020-11-30

How to Cite

Adamowicz, S. (2020). Japanese Culture as Element of Intercultural Space: Adaptation Process of Polish Students in Japan. Intercultural Relations, 4(2(8), 119–135. https://doi.org/10.12797/RM.02.2020.08.08