Vol. 1 No. 1(1) (2017): Relacje międzykulturowe jako przedmiot badań

					View Vol. 1 No. 1(1) (2017): Relacje międzykulturowe jako przedmiot badań
pod redakcją
Moniki Banaś oraz Franciszka Czecha
Published: 2017-05-15

Introduction

 • Słowo wprowadzające w problematykę czasopisma „Relacje Międzykulturowe”

  Monika Banaś, Franciszek Czech
  9-7
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.01

Articles

 • Międzykulturowe wyzwania i wyznania

  Marian Golka
  11-26
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.02
 • Wymiary analizy relacji międzykulturowych

  Tadeusz Paleczny
  27-55
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.03
 • Ku zintegrowanej teorii przestrzeni międzykulturowej

  Leszek Korporowicz
  57-82
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.04
 • Relatywizm kulturowy a badanie relacji międzykulturowych

  Janusz A. Majcherek
  83-105
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.05
 • Relacje międzykulturowe, globalna ekumena, kulturowa różnorodność

  Adam Nobis
  107-122
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.06
 • Wybrane obszary relacji międzykulturowych – propozycja teoretyczno-badawcza

  Monika Banaś
  123-138
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.07
 • Język i relacje międzykulturowe w kontekście etnopolitycznym Zarys teoretyczny i wybrana egzemplifikacja

  Wawrzyniec Konarski
  139-159
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.08
 • Interkulturowość zabawy. Obce wzory kultury zabawy i rozrywki i ich recepcja we współczesnej kulturze ludycznej Krakowa

  Ryszard Kantor
  161-195
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.09
 • Muzyka w relacjach międzykulturowych

  Karolina Golemo
  197-218
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.10
 • Zeitgeist w maszynie, czyli humanistyka w sieci

  Sławomir Magala
  219-230
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.11
 • Sekularyzacja jako megatrend społeczno-kulturowy

  Janusz Mariański
  231-257
  DOI: https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.12