Freedom in Culture – Symbols and Myths in Building Cultural Identity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.02.2018.04.11

Keywords:

culture, freedom, relations, Greeks, Romanians

Abstract

This article refers to a broadly understood issue of freedom usage in culture. It discusses the relationship between the Greeks and Macedonians, concerning the use of the name Macedonia and the image of Alexander the Great in the names, culture and symbols of both countries. The author reviews a problem of deriving benefits for one culture from another’s heritage, exemplified by Romania as the heir of the Roman Empire. Some consideration is offered also with regard to legality of such procedures and the reaction of the international opinion. The Author provides specific and undeniable examples of relevant behaviours and approximates possible scenarios of relevant situations in the future with consequences to which such conflicts may lead.

References

Biernacka-Rygiel, A. (2015, December 20). Stosunki grecko-macedońskie, czyli konflikt sąsiedzki o nazwę. Retrieved May 25, 2018, from http://blog.centruminicjatyw.org/stosunki-greckomacedonskie-czyli-konflikt-sasiedzki-Stosunkio-nazwe/

Bodalska, B. (2018, May 23). Koniec tymczasowej nazwy FYROM? Retrieved May 23, 2018, from https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/koniec-tymczasowejnazwy-fyrom/

Bogucka, M. (1991). Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Całus, K. (2015). W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Davies, N. (2010). Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Felczak, W., & Wasilewski, T. (1985). Historia Jugosławii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Hroch, M. (2003). Małe narody Europy – perspektywa historyczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jaczynowska, M. (2002). Historia starożytna. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Karadzoski, M., & Adamczyk, A. (2015). Najważniejsze problemy Macedonii w procesie integracji z Unią Europejską. Studia Europejskie. 2, 27-44.

Kołakowski, L. (1995). O tożsamości zbiorowej. In K. Michalski, E.-W. Bockenforde (eds.), Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo (pp. 47-49). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Komisja Europejska. (2018, June 14). Komunikat prasowy. Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2018 r.: na rok przed wyborami europejskimi zaufanie do Unii i optymizm co do jej przyszłości rosną. Retrieved July 2, 2018, from http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjX2Y2ikIvcAhUCJ1AKHfyoBSkQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_IP-18-4148_pl.pdf&usg=AOvVaw3-2OmFEKoen5XMplMd_Z4I

Malessa-Drohomirecka, M. (2016, December 21). Rumunia – między Wschodem a Zachodem. Retrieved May 23, 2018, from http://magazyn.o.pl/2016/monika-malessa-drohomireckarumunia-miedzy-wschodem-a-zachodem/

Paleczny, T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

Patek, A., Rydel, J., & Węc, J. J. (2003a). Najnowsza historia świata. (Vol. I). 1945–1963 (5th ed.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Patek, A., Rydel, J., & Węc, J. J. (2003b). Najnowsza historia świata. (Vol. III). 1979–1995 (5th ed.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pietruszewski, M. (2008, June 15). Kontrowersje na temat tożsamości macedońskiej. Retrieved May 23, 2018, from http://www.psz.pl/117-polityka/maciej-pietruszewski-kontrowersjena-temat-tozsamosci-macedonskiej

Rumuńskie mity narodowe. (2009, September 9). Message posted to Na wschód 24. Blog o Europie Środkowo-Wschodniej: https://www.salon24.pl/u/nawschod/124389,rumunskie-mity-narodowe

Skorowski, H. (2005). Integracja europejska a tożsamość narodowa. In J. Kupny, M. Stępniak (Eds.), Kościół w Europie wobec wyzwań integracji (pp. 26-27). Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.

Skrzypczak, K. (2010). Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy? Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 1, 203-218.

Stradowski, M. A. (2013). Znaczenie symboli w wychowaniu obywatelskim. Seminare. Poszukiwania naukowe. 33, 153-164.

Strzałkowski, M. (2018, February 1). Macedonia: Mediator ONZ przybył do Skopje ws. sporu z Grecją o nazwę kraju. Retrieved May 23, 2018, from https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/macedonia-mediator-onz-przybyl-skopje-ws-sporu-grecja-onazwe-kraju/

Suchocka, A., & Królikowska, I. (2014). Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. 4, 73-88.

Szczur, S. (2003). Historia Polski. Średniowiecze. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ślupkov, I. A. (2010, August 1). Macedoński dylemat. Message posted to Macedonia: https://www.salon24.pl/u/macedonia/213745,macedonski-dylemat

Ślupkov, I. A. (2011). Macedoński problem narodowy w Grecji w dokumentach KPG 1918–1940. Szczecin: Wydawnictwo Hogben.

Śmieja, W. (2009, July 26). Korespondencja ze Skopje – Macedończyk made in Poland. Retrieved May 28, 2018, from https://www.tygodnikprzeglad.pl/macedonczyk-made-poland/

Świątkiewicz, W. (2002). Symbole europejskiej tożsamości. Katowice: Muzeum Historii Polski.

Waszczyńska, K. (2014). Wokół problematyki tożsamości. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. 6, 48-73.

Wendt, J. A. (2014). Regiony historyczne i podziały administracyjne na ziemiach rumuńskich. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. 3, 71-96.

Wilczak, J. (2018, February 5). Grecy nie zgadzają się na „Macedonię”. Chodzi o historię i politykę. Retrieved May 24, 2018, from https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1736990,1,grecy-nie-zgadzaja-sie-na-macedonie-chodzi-o-historie-i-polityke.read

Willaume, M. (2011). Rumunia rozpoznana: historia Rumunii. Rocznik Lubelski. 37, 241-243.

Downloads

Published

2018-07-27

How to Cite

Krzak, Łukasz. (2018). Freedom in Culture – Symbols and Myths in Building Cultural Identity. Intercultural Relations, 2(2(4), 161–175. https://doi.org/10.12797/RM.02.2018.04.11