If Castles and Statues Could Speak to Us.The Changing Freedom of Historical Interpretation in the Case of Slovakia

Authors

  • István Kollai Corvinus University, Budapest, Hungary

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.02.2018.04.04

Keywords:

heritage industry, heritage interpretation, culture of remembrance, transnationalisation of memory, Slovakia

Abstract

Beside official “policy of remembrance”, run primarily by state representatives or public institutions, and embodied in national holidays, monuments or in history textbooks, democratic societies offer the possibility to create a “culture of remembrance” by local actors within the public sphere. These local actors consist of NGOs, civic initiatives, local governments or even of the business sphere, the latter including so-called heritage industry actors (like historical hotels or private museums). As a result, the interpretation of historical narratives tends to become multi-faceted, interactive and inclusive, but the risk has also emerged that historical narratives can be fluid and banal as well. The present essay attempts to highlight how these bottom-up historical interpretations launched by local actors coloured the culture of remembrance in Slovakia, in a country where national history had been a servant of nation-building struggles practically throughout the whole 20th century. As many initiatives for renovating fortresses, erecting statues, organising historical events or launching historical hotels elucidate it, non-state actors have become active and immanent change-makers of the policy of remembrance in Slovakia, having a sometimes intentional, sometimes unintentional effect on broadening the freedom of historical interpretation in the country.

References

Bammer, A. (1994). Displacements. Cultural Identities in Question. Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press.

Baroková, D., & Zvarik. E. (2013). Príspevok k urbanistickému vývoju a stavu zachovania historickej štruktúry a hodnôt architektúry v Nižnej Boci. Monument revue. 2, 28-31.

Čierne Diery. (2017). N Magazin. 6 [special edition].

Čobejová, E. (2017). Inšpirujúcejšia ako Sissi. Týždeň. 19. Retrieved from https://www.tyzden.sk/temy/39271/inspirujucejsia-ako-sissi/

Eliáš, M., & Svateník, M. (2017). Hrad Sklabina a jeho páni. OZ Donjon.

Graham, B., Ashworth, G. J., & Tunbridge, J. E. (2016). A Geography of Heritage: Power, Culture & Economy. London: Routledge.

Hilbertová, M. (2011, November 3). Mária Terézia sa zatiaľ nevzdáva. SME. Retrieved from https://bratislava.sme.sk/c/6124665/maria-terezia-sa-zatial-nevzdava.html

Husovská, L. (2013). Formovanie ochrany historického urbanizmu – pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Monument revue. 2, 2-9.

Kollai, I. (2009). A Capital on the Borderland. Traditional Multiculturalism in Contemporary Bratislava. Budapest: Terra Recognita Foundation.

Lacika, J. (2013). Pamätníky a pomníky. Bratislava: Dajama.

Mannová, E. (2015). Pomníková kultúra v Bratislave. Spomínanie – vizualizácia moci – reprezentácia. Acta Historica Neosoliensia. 18, 236-257.

Members. (n.d.). Retrieved October 14, 2018, from https://www.historichotelsofslovakia.com/

Mesto Banská Bystrica. (2017). Dobrovoľná verejná zbierka na sochu kráľa Bela IV. v Banskej Bystrici. Retrieved October 11, 2018, from https://bela.visitbanskabystrica.sk/

Moravčíková, H. (2017). Pochovaní pod pamiatkami, alebo ako pamiatkový úrad zaspal dobu. In Živá kultúra a pamiatky. Zborník príspevkov z konferencie „Pochovaní pod pamiatkami” (pp. 107-109). Bratislava: Via Cultura – Inštitút pre kultúrnu politiku.

Porubská, B. (2013). Regulácia Bratislavy v medzivojnovom období. Súťaž na reguláciu okolia Michalskej brány. Monument revue. 2, 32-37.

Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015–2022. (2016). Pečovská Nová Ves: Obecný úrad.

Stuppacherová, B. (2016, July 28). Gbeľany: ako vytiahnuť kaštieľ z kaše. Pravda. Retrieved from https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/400254-gbelany-ako-vytiahnut-kastiel-z-kase/

Szakall von Losoncz, K. (2017, March). Es war einmal ein Schloss. Schöner Wohnen Spezial, pp. 136-142.

Škulavík, P. (2013). Pamiatkové územia ako súčasť pamiatkového fondu Slovenska. Monument revue. 2, 39-41.

Tomičová, S. (2014). Záchrana kultúrnej pamiatky s využitím poskytovania reštauračnoubytovacích služieb (Bachelor thesis, Vysoká škola hotelová v Prahe). Retrieved October 11, 2018, from https://is.vsh.cz/th/f3ba0/?so=nx

Tota, A. L., & Hagen, T. (Eds.). (2016). Routledge International Handbook of Memory Studies. London: Routledge.

Vásáryová, M. (2017). Foreword. In Živá kultúra a pamiatky. Zborník príspevkov z konferencie „Pochovaní pod pamiatkami” (pp. 9-11). Bratislava: Via Cultura – Inštitút pre kultúrnu politiku.

Vavrová, T. (2015, September). Druhy domov. Forbes, pp. 53-56.

Viaceré kaštiele v Pečovskej Novej Vsi schátrali. (2016, October 15). Korzár. Retrieved from https://presov.korzar.sme.sk/c/20356215/viacere-kastiele-v-pecovskej-novej-vsi-schatrali.html

V Starom Meste chcú Námestie Mateja Korvína. (2017, February 8). SME. Retrieved from https://bratislava.sme.sk/c/20454493/v-starom-meste-chcu-namestie-mateja-korvina.html

Downloads

Published

2018-07-27

How to Cite

Kollai, I. (2018). If Castles and Statues Could Speak to Us.The Changing Freedom of Historical Interpretation in the Case of Slovakia. Intercultural Relations, 2(2(4), 69–82. https://doi.org/10.12797/RM.02.2018.04.04