Dziedzictwo kulturowe wspólnot lokalnych w tradycji ustnej

Podłoże konstruowania pamięci historycznej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.04

Keywords:

cultural heritage, oral history, local communities, social memory

Abstract

Cultural Heritage of Local Communities in Oral History. The Base of Constructing the Social Memory 

Local communities construct their own cultural heritage on the base of speaking traditions means as oral history. Each small community protects its own set of symbols and elements of tradition, including belief, dialect and private stories and anecdotes. The oral history performs a function of a part of social memory and sustains close social bonds among members of small communities. The article concerns the oral history’s role in preserving the cultural identity of small local communities.

References

Burszta J., Społeczności lokalne, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, red. M. Biernacka i in., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 437–475.

Dobrowolska T., Więź lokalna, „Etnografia Polska” 1985, t. 29, z. 1, s. 59–64.

Engelking A., Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław 2010.

Frykowski M., Lokalna tradycja historyczna w świadomości społecznej, [w:] Społeczności lokalne i ich przemiany. Materiały z seminarium, 10–13 czerwca 1978, red. nauk. J. Luma, A. Szyfer, Olsztyn 1980, s. 191–194.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. J. Król, Warszawa 1969.

Kantor R., Istota i siła tradycji, [w:] Bogaci tradycją. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. Materiały II konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 23–24 maja 1996 roku w Bielsku-Białej i Wiśle, red. R. Kantor, Kielce 1996, s. 9–17.

Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2010.

Oleszkiewicz M., Ludowe aspekty kultu Matki Bożej, [w:] Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej, red. A. Spiss, Kraków 1996, s. 51–55.

Paleczny T., Społeczności lokalne w obronie swej tożsamości kulturowej, [w:] Ciekawość świata, ludzi i kultury… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. R. Hołda, T. Paleczny, Kraków 2012, s. 103–119.

Pellegrino P., Rozwój przestrzenny, tożsamość kulturowa, stosunek do innych i przemiany terytorium regionalnego: prezentacja metody badań, [w:] Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne, red. J. Wódz, Katowice 1989, s. 61–75.

Starosta P., Kształtowanie się wiejskich i małomiasteczkowych zbiorowości lokalnych w Polsce, „Przegląd Socjologiczny” 1995, t. 44, s. 53–60.

Szacka B., O pamięci społecznej, „Znak” 1995, nr 5, s. 68–76.

Turowski J., Społeczność lokalna, „Studia Socjologiczne” 1977, nr 3, s. 105–129.

Wieruszewska M., Tożsamość kulturowa jako wartość i czynnik konstytucyjny społeczności lokalnej, [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, K.Z. Sowa, P. Dutkiewicz, Warszawa 1989, s. 302–324.

Wódz J., Poczucie przynależności lokalnej – niektóre czynniki konstytutywne, [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, K.Z. Sowa, P. Dutkiewicz, Warszawa 1989, s. 44–60.

Published

2020-09-16

How to Cite

Paleczny, T. . (2020). Dziedzictwo kulturowe wspólnot lokalnych w tradycji ustnej: Podłoże konstruowania pamięci historycznej. Intercultural Relations, 4(1(7), 65–78. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.04