Kontakt

Wydawca (Publisher):
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (The Society of Friends of Kraków History and Heritage)
ul. św. Jana 12
31-018 Kraków
Poland

Wydawca pomocniczy (Executive Publisher):
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
ul. św. Anny 6
31-008 Kraków
e-mail: journals@akademicka.pl

Główna osoba do kontaktu

Mirosław Płonka
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wsparcie techniczne

Technical Support