Historia czasopisma

Redaktorzy Naczelni "Rocznika Krakowskiego"

prof. dr hab. Stanisław Krzyżanowski t. I-V (1898-1902)
inż. Leonard Lepszy i dr Stanisław Tomkowicz t. VI (1904)
prof. dr hab. Stanisław Krzyżanowski t. VII-XIII (1905-1911)
prof. dr hab. Stanisław Kutrzeba t. XIV (1910)
prof. dr hab. Stanisław Krzyżanowski t. XV-XVII (1913-1916)
prof. dr hab. Stanisław Kutrzeba t. XVIII (1917)
dr Józef Muczkowski t. XIX-XXV (1923-1934)
dr Józef Muczkowski i prof. dr hab. Adam Bochnak t. XXVI-XXX (1935-1938)
prof. dr hab. Jan Dąbrowski t. XXXI (1952-1962)
prof. dr hab. Jan Dąbrowski i prof. dr hab. Adam Bochnak t. XXXII-XXXVII (1952-1962)
prof. dr hab. Karol Estreicher (mł.) t. XXXVIII-LI (1966-1979)
prof. dr hab. Jan M. Małecki t. LII-LV (1986-1989)
prof. dr hab. Jan M. Małecki i prof. dr hab. Jacek Purchla t. LVI-LXIII (1990-1997)
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski i prof. dr hab. Jacek Purchla t. LXIV-LXXXIII (1998-2017)
prof. dr hab. Jacek Purchla t. LXXXIV-LXXXVII (2018-2021)
prof. dr hab. Jacek Purchla i prof. dr hab. Zdzisław Noga t. LXXXVIII (2022-)