Polityka dotycząca reklam

Redakcja nie przewiduje umieszczania reklam cyfrowych, zwłaszcza typu bannerowego, na stronie internetowej czasopisma. W wersjach cyfrowej i papierowej czasopisma jest dopuszczalna jedynie forma zamieszczania informacji o patronacie (sponsoringu) każdorazowo zaakceptowana przez Prezesa i Zarząd Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i zgodna z polityką właściciela tytułu.

Zamieszczanie jakichkolwiek informacji reklamowych nie jest w żaden sposób związane z decyzjami o przyjęciu zgłoszeń ani nie wpływa na proces publikacyjny.