Zespół redakcyjny

Redaktorzy naczelni

prof. dr hab. Zdzisław Noga
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
więcej

prof. dr hab. Jacek Purchla
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
więcej

 

Sekretarz redakcji

dr Mirosław Płonka
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
więcej

Członkowie redakcji

dr Urszula Bęczkowska
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
więcej

prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
więcej

prof. dr hab. Marcin Fabiański
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
więcej

dr Kamila Follprecht
Archiwum Narodowe, Kraków
więcej

prof. dr hab. Marek Walczak
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
więcej

 

 


Rada Naukowa

Posiedzenie Rady Naukowej odbywa się co najmniej dwa razy w roku i wówczas odbywa się weryfikacja jej składu osobowego. Ostatnia aktualizacja składu Rady odbyła się została przeprowadzona w 2023 r.

prof. dr hab. Grażyna Korpal
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków

prof. dr Eduard Mühle
Westfalski Uniwersytet Wilhelma, Münster (Niemcy)
więcej

prof. dr hab. Áron Petneki
Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt (Węgry)

prof. dr hab.  Zbigniew Pianowski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
więcej

prof. dr hab. Mieczysław Rokosz
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Uniwersytet Ignatianum, Kraków
więcej

prof. dr hab. Jan Święch
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
więcej

prof. Nathaniel Wood
Uniwersytet w Kansas (Stany Zjednoczone)
więcej