Ludwik Rostkowski (1894-1973)

Okulista i współorganizator warszawskiej służby zdrowia

Autor

  • Andrzej Grzybowski Instytut Okulistycznych Badań Naukowych
  • Witold Pactwa

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.15

Słowa kluczowe:

Ludwik Rostkowski, polska okulistyka, historia okulistyki, historia medycyny, jaglica

Abstrakt

Artykuł przedstawia biografię oraz dorobek naukowy polskiego okulisty Ludwika Rostkowskiego (1894-1973). W 1922 r. Rostkowski ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę był współorganizatorem warszawskiej służby zdrowia, wieloletnim naczelnikiem w Wydziale Jaglicy i Okulistyki Społecznej w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Rostkowski był prezesem Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej, Rzeczoznawcą z zakresu jaglicy w Światowej Organizacji Zdrowia oraz honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Podczas okupacji zajmował się redagowaniem podziemnego pisma lekarskiego, a także uczestniczył w powstaniu warszawskim. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bibliografia

Główna Biblioteka Lekarska: KOL (Katalog Osobowy Lekarzy).

Namysło A., Historia Ludwika Rostkowskiego (1894- 1973), sprawiedliwi.org.pl, 2017, [online:] https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-ludwika-rostkowskiego-1894-1973 – 15.10.2023.

Chojna J., Ludwik Rostkowski, [w:] Internetowy Polski Słownik Biograficzny, [online:] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ludwik-rostkowski – 15.10.2023.

Wojak T., Kęcik D., Docent Ludwik Rostkowski (1894- 1973). Okulistyka, 2009, 3, 71-72.

Bartoszewski W., Lewinówna Z., Komitet Porozumiewawczy Lekarzy Demokratów i Socjalistów, [w:] Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków (Polska) 1969, 241-243.

[brak autora], Ludwik Rostkowski. Tygodnik Powszechny, 1973, nr z 16 XII, 50.

[brak autora], Zmarli. Stolica, 1973, 48: 20.

Bartoszewski W., Lewinówna Z., Ludwik Rostkowski, Tadeusz Stępniewski, [w:] Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków (Polska) 1969, 152-153, 241-243.

Urynowicz M., Sprawiedliwi i niesprawiedliwość. Rzecz o Sprawiedliwych (dodatek do Rzeczpospolitej 8-9.11.2014), 2014, 9987: 40-43.

https://www.geni.com/people/Ludwik-Rostkowski/6000000036893047376 – 15.10.2023.

Nekrolog doc. dr med. Ludwik Rostkowski. Życie Warszawy, 24.10.1973, 253.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Nekrolog Ludwik Rostowski. Służba Zdrowia, 1973, nr z 28.X.1973.

[bez autora], Ludwik Rostkowski. Życie Warszawy, 1973, 253.

http://www.mariapapa.fr/version-anglaise/mariapapa-rostkowska-testimonies-friends-family.html –15.10.2023.

Rostkowski L. jun., Ghetto a epidemia. W Służbie Zdrowia, 1946, I (3), 24-26.

Rostkowski L., Wolter H., Przyczyny ślepoty w Polsce. Klinika Oczna, 1952, XXII (4), 407-414.

Rostkowski L., Nikosiewicz M., Puławski Z. i wsp., [Zagadnienia] Niektóre zagadnienia ochrony wzroku przy pracy. Zdrowie Publiczne, 1960, LXXVI (1), 21-37.

Rostkowski L., Korczak C.W., Zapobieganie ślepocie w Polsce. Zdrowie Publiczne, 1962, LXXVII (4-5), 367-374.

Rostkowski L., Postępy trachomatologii w świetle obrad Międzynarodowej Ligi Przeciw jagliczej w Brukseli w dniu 10.II.1958. Zdrowie Publiczne, 1959, LXXV (6), 569-570.

Rostkowski L., Causes of blindness in Poland in ophthalmology as basis for researches. J All India Ophthalmol Soc., 1965, 13(2), 50-54.

Rostkowski L., [The trachoma virus according to the proceedings of the Antitrachoma League in Brussels]. Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop Sante Publique, 1962, 39, 74-79.

Rostkowski L., Sur le traitement et la prophylaxie du trachome a la campagne en Pologne [Treatment and prophylaxis of trachoma in the polish countryside]. Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop Sante Publique, 1972, 49(2), 31-35.

Rostkowski L., 30 ans de la lutte M’Ethodique contre le trachome en Pologne [30 years of systematic fight against trachoma in Poland]. Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop Sante Publique, 1963, 40, 270-289.

Rostkowski L., Szmyt J., Nouvelle méthode de lutte contre le trachome en Pologne; l’action de choc [New method of campaigning against trachoma in Poland; shock action]. Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop Sante Publique, 1950, 27(3), 161-165.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-08

Jak cytować

Grzybowski, A., & Pactwa, W. (2024). Ludwik Rostkowski (1894-1973): Okulista i współorganizator warszawskiej służby zdrowia. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 147–153. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.15

Numer

Dział

Biogramy