Antoni Sławikowski (1796-1870) – pierwszy kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autor

  • Andrzej Grzybowski Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Instytut Okulistycznych Badań Naukowych image/svg+xml
  • Witold Pactwa

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.14

Słowa kluczowe:

Antoni Sławikowski, polska okulistyka, historia okulistyki, historia medycyny, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie

Abstrakt

Artykuł przedstawia biografię oraz dorobek naukowy polskiego okulisty Antoniego Sławikowskiego (1796- 1870). W 1819 uzyskał dyplom doktora medycyny na Uniwersytecie w Wiedniu. Był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Medyczno-Chirurgicznym we Lwowie oraz profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1851 roku. Należał do Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i wyodrębnionego z niego w roku 1866 Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Był również członkiem korespondentem Towarzystw Lekarskich w Warszawie i Wiedniu oraz członkiem honorowym Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie. Był współzałożycielem Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych we Lwowie. W 1831 roku został odznaczony austriackim Złotym Krzyżem z Koroną za zasługi obywatelskie podczas epidemii.

Bibliografia

Melanowski W. H., Dzieje okulistyki, Warszawa 1972.

Sławikowski A., Badania okulistyczne. Przez Antoniego Sławikowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 1853. W drukarni Jana Jaworskiego, przy ulicy Krakowskie-Przedmieście w pałacu Staszica hr. Potockiego wprost Kościoła XX. Karmelitów N 415. 8o (245 X 155).

Sławikowski A., Die Cholera-Epidemie in Lemberg und im Lemberger Kreise im Jahre 1831 („Medizinische Jahrbücher des k. k. österreicheischen Staates” Bd. 13: 1833) i Über die epidemisch-contagiöse Augen-Entzündung in Galizien (Bd. 53: 1845).

Sławikowski A., Główne choroby oczne u osób z zakażeniem kołtunowatem w krótkości opisane, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 1856, t. 35, s. 82-123.

Sławikowski A., Klinika Okulistyczna [Uniwersytetu Jagiellońskiego] [w:] Zakłady Uniwersyteckie w Krakowie. Przyczynek do dziejów oświaty krajowej, Kraków 1864, s. 511-513.

Sławikowski A., O chrząstaku oka (enchondroma oculi) i różnicy w następstwach zawisłej od tego, czy wpadną na oko lub do oka ciała organiczne lub też nieorganiczne, „Przegląd Lekarski” 1864; 3(45) s. 353-355 i (46): 361-363 i (47): 370-371.

Sławikowski A., O oëroskopie w ogólności, a szczegółowo a takiemże narzędziu przez prof. Jendrassika w Peszcie „Przegląd Lekarski” R. 1 , 1862, nr 6, s. 7-8.

Sławikowski A., Pogląd porównawczy na rozwój początkowy Zaćmy (Katarakty), Ślepoty Czarnej (Amaurosis) i Zieleniaka (Glaucoma), Kraków 1862.

Sławikowski A., Statystyczny wykaz chorych kliniki okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 1864/65, „Przegląd Lekarski” R. 4, 1865, nr 46, s. 367-368.

Sławikowski A., Uwagi nad narzędziami najnowszemi do ophtalmoskopii zaleconemi „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” R. 29, 1853, nr 2, s. 178-197.

Sławikowski A., Wykaz ruchu chorych leczonych w klinice okulistycznej krakowskiej w roku szkolnym1865/6. „Przegląd Lekarski” R. 5, 1866, nr 33, s. 262-264.

Sławikowski Antoni, [w:] Encyklopedia PWN, [on-line:] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Slawikowski-Antoni; 3976438.

Sroka S.T., Antoni Sławikowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 38, Kraków 1997-1998.

Pobrania

Opublikowane

2022-07-02

Jak cytować

Grzybowski, A., & Pactwa, W. (2022). Antoni Sławikowski (1796-1870) – pierwszy kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 169–173. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.14

Numer

Dział

Artykuły