Kontakt

Muzeum Krakowa (Museum of Krakow)
Pałac Krzysztofory (Krzysztofory Palace)
Sekretariat (Secretariat)
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
Poland

Główna osoba do kontaktu

Jacek Zinkiewicz
Muzeum Krakowa

Wsparcie techniczne

Technical Support