Prawa autorskie i udostępnianie

Prawa autorskie

Autorzy publikowanych tekstów są właścicielami praw autorskich. Zachowują pełne prawa autorskie.

Licencja udostępniania

Artykuły publikowane w "Krzysztoforach" są dostępne dla Czytelników na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Informacja o zasadach udzielania licencji znajduje się na stronie każdego artykułu czasopisma, a od 2024 r. informacja jest umieszczana przy każdym artykule oraz w metadanych poszczególnych plików.

CC BY-NC-ND 4.0

Polityka udostępniania

1. Strona czasopisma

1.1. Strona czasopisma jest prymarnym miejscem udostępniania pełnotekstowych wersji numerów wydanych po 2023 r. rozumianych jako Wersja wydawnicza (Version of Record).

1.2 Strona czasopisma korzystają z kanałów RSS, do których przekazywane są informacje o pojawieniu się nowych numerów.

 

2. Identyfikatory cyfrowe

2.1. Wszystkim elektronicznym wersjom publikacji naukowych zostaje nadany identyfikator DOI. Identyfikatory zostają ostatecznie podpięte w momencie ukończenia procesu publikacji, jednak nie później niż 14 dni od momentu wydania.

2.2. W momencie zgłaszania manuskryptu Autorzy są proszeni o podanie swojego ORCID, o ile go posiadają. Aktywny identyfikator zostaje umieszczony bezpośrednio na stronie jego publikacji znajdującej się na Platformie.

2.3. W przypadku chęci zastosowania identyfikatorów innych niż wymienione Autor proszony jest o kontakt z Wydawnictwem.

 

3. Polityka związana z metadanymi

3.1. Za metadane publikacji, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu wydawniczego, rozumie się: tytuł, autora, afiliację autora, ORCID autora, abstrakt (ok. 200-300 słów), słowa klucze najlepiej opisujące zagadnienia zawarte w publikacji (4-5). Wszystkie metadane muszą zostać dostarczone zarówno w języku oryginału, jak i w języku angielskim.
3.2. Każdy manuskrypt zgłaszany do Wydawnictwa powinien być opatrzony metadanymi w rozumieniu punktu 3.1.
3.3. Metadane publikacji są rekomendowanym sposobem rozpowszechniania informacji o danej publikacji.

 

4. Wersja dopuszczona do rozpowszechniania

4.1. Redakcja wyraża zgodę na udostępnianie jedynie Wersji wydawniczej opublikowanych artykułów (tzw. Version of Record). Może się to odbywać wyłącznie na licencji określonej powyżej z wymogiem podania źródła oryginału i identyfikatora DOI. Dotyczy zarówno repozytoriów instytucjonalnych, stron internetowych, jak i profilów w akademickich social mediach.

 

5. Sposób linkowania

5.1. Preferowanym sposobem linkowania do pełnotekstowej wersji publikacji, ze względu na większą stabilność niż tradycyjny URL,  jest identyfikator DOI. By uzyskać prawidłowy link należy umieścić skrót protokołu: https://doi.org/ przed nadanym DOI, np. 10.36123/abc.12.21.11 -> https://doi.org/10. 36123/abc.12.21.11. Na Platformach zawsze zamieszczany jest docelowy format identyfikatorów DOI.
5.2. Wykorzystanie URL tekstu lub całej platformy jest dopuszczane w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.