Deklaracja dostępności

Wstęp

Księgarnia Akademicka sp. z o.o. deklaruje, że strona internetowa czasopisma „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” (https://journals.akademicka.pl/krzysztofory) – utworzona za pomocą oprogramowania Open Journal System opracowanym przez Public Knowledge Project – jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W celu niwelowania niedostatków w zakresie dostępności cyfrowej zastosowano oprogramowanie wspomagające Sienna Accessibility Widget.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2024-03-06.

Ocena

Ocena zgodna: 27, częściowo zgodna: 17, nie dotyczy: 6

Zasada 1 - Postrzegalność

 • 1.1 - Alternatywa tekstowa
  • 1.1.1 – Treść nietekstowa: częściowo zgodna
 • 1.2 – Multimedia
  • 1.2.1 – Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): nie dotyczy
  • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie): nie dotyczy
  • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie): nie dotyczy
  • 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie): nie dotyczy
 • 1.3 – Możliwość adaptacji
  • 1.3.1 – Informacje i relacje: częściowo zgodna
  • 1.3.2 – Zrozumiała kolejność: częściowo zgodna
  • 1.3.3 – Właściwości zmysłowe: zgodna
  • 1.3.4 – Orientacja: zgodna
  • 1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości: zgodna
 • 1.4 – Możliwość rozróżnienia
  • 1.4.1 – Użycie koloru: częściowo zgodna (pełna zgodność dzięki dodatkowemu oprogramowaniu)
  • 1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku: zgodna
  • 1.4.3 – Kontrast (minimum): częściowo zgodna (pełna zgodność dzięki dodatkowemu oprogramowaniu)
  • 1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu: zgodna
  • 1.4.5 – Obrazy tekstu: częściowo zgodna
  • 1.4.10 – Dopasowanie do ekranu: zgodna
  • 1.4.11 – Kontrast elementów nietekstowych: częściowo zgodna (pełna zgodność dzięki dodatkowemu oprogramowaniu)
  • 1.4.12 – Odstępy w tekście: częściowo zgodna (pełna zgodność dzięki dodatkowemu oprogramowaniu)
  • 1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusu: zgodna

Zasada 2 – Funkcjonalność

 • 2.1 – Dostępność z klawiatury
  • 2.1.1 – Klawiatura: zgodna
  • 2.1.2 – Bez pułapki na klawiaturę: zgodna
  • 2.1.4 – Jednoznakowe skróty klawiszowe: zgodna
 • 2.2 – Wystarczający czas
  • 2.2.1 – Dostosowanie czasu: zgodna
  • 2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie: zgodna
 • 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
  • 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu: zgodna
 • 2.4 – Możliwość nawigacji
  • 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków: zgodna
  • 2.4.2 – Tytuł strony: zgodna
  • 2.4.3 – Kolejność fokusu: częściowo zgodna
  • 2.4.4 – Cel łącza (w kontekście): częściowo zgodna
  • 2.4.5 – Wiele dróg: zgodna
  • 2.4.6 – Nagłówki i etykiety: częściowo zgodna
  • 2.4.7 – Widoczny fokus: zgodna
 • 2.5 – Metody obsługi
  • 2.5.1 – Gesty dotykowe: zgodna
  • 2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania: zgodna
  • 2.5.3 – Etykieta w nazwie: częściowo zgodna
  • 2.5.4 – Aktywowanie ruchem: nie dotyczy

Zasada 3 – Zrozumiałość

 • 3.1 – Możliwość odczytania
  • 3.1.1 – Język strony: częściowo zgodna
  • 3.1.2 – Język części: częściowo zgodna
 • 3.2 – Przewidywalność
  • 3.2.1 – Po otrzymaniu fokusu: zgodna
  • 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych: zgodna
  • 3.2.3 – Spójna nawigacja: zgodna
  • 3.2.4 – Spójna identyfikacja: zgodna
 • 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
  • 3.3.1 – Identyfikacja błędu: zgodna
  • 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje: częściowo zgodna
  • 3.3.3 – Sugestie korekty błędów: zgodna
  • 3.3.4 – Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych): zgodna

Zasada 4 – Solidność

 • 4.1 – Kompatybilność
  • 4.1.1 – Poprawność kodu: częściowo zgodna
  • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość: częściowo zgodna
  • 4.1.3 – Komunikaty o stanie: częściowo zgodna

Niezgodności

Walidacja wykazała błędy i/lub przestarzałe elementy kodu.

Na podstronach są do pobrania dokumenty w formacie PDF niedostępne cyfrowo i bez alternatywy.

Podstrony mogą zawierać załączniki lub pliki graficzne przedstawiające obraz tekstu.

Nie wszystkie elementy graficzne mają atrybut alt lub jego treść jest niewłaściwa.

Na podstronach pojawiają się znaczniki służące prezentacji.

Na podstronach pojawiają się znaczniki używane niezgodnie ze standardami, do wyłącznie wizualnej zmiany elementu.

Nie wszystkie nagłówki tworzą logiczną strukturę.

Podstrony mogą zawierać linki nieczytelne poza kontekstem.

Linki do dokumentów do pobrania nie mają w swojej treści informacji o rozmiarze plików.

Nie wszystkie elementy w innym języku niż główny język treści mają oddzielną deklarację języka.

Komunikaty o statusie lub błędzie są dostępne dopiero po przejściu fokusu.

Aktywacja klawiatury do obsługi strony nie zawsze jest widoczna, w niektórych miejscach kolejność kroków tabelarycznych mogłaby zostać zoptymalizowana.

Mogą występować podstrony bez atrybutu title.

Strona może zawierać podstrony zbudowane na podstawie tabel, które zaburzają relacje elementów na stronie.

W niektórych tabelach brakuje nagłówków tabel lub ich połączenia ze zbiorami komórek.

Strona zawiera formularze, które mogą nie być w pełni dostępne dla osób z czytnikiem ekranu.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Ewelina Łapczyńska i Justyna Rolińska dnia 2024-03-05. Pierwsza publikacja deklaracji: 2024-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny, zgodnej z Listą kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej (wersja 2.2).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością strony internetowej jest Ewelina Łapczyńska (email: ewelina.jamka[at]akademicka.pl, tel. +48 12 421 13 87). Ta osoba przyjmuje też wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. 1. dane osoby zgłaszającej żądanie i sposób kontaktu,
 2. 2. wskazanie, o której stronie internetowej mowa,
 3. 3. informacje, który dokładnie element(y) jest przedmiotem zgłoszenia,
 4. 4. dogodną formę otrzymania alternatywnego sposobu dostępu.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli okaże się to czas zbyt krótki do wykonania zgłoszenia osoba zgłaszająca zostanie o tym poinformowana za pomocą wskazanego sposobu kontaktu o nowym terminie wykonania, który jednak nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Gdyby okazało się, że zgłoszenie jest niemożliwe do wykonania zostanie zaproponowany dostęp do tych treści w alternatywny sposób.

Jeśli zgłaszający nie będzie zadowolony z naszych działań, może zgłosić skargę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a jeśli nadal będzie miał zastrzeżenia, może zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.