O stronie

 

Przy tworzeniu strony wykorzystano fragment widoku Krakowa z Liber Chronicarum H. Schedla (domena publiczna) oraz grafiki, których właścicielem jest redakcja czasopisma.

Autorami tekstów zamieszczonych na stronie jest redakcja czasopisma oraz zespół Wydawnictwa Księgarnia Akademicka.