Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Michał Niezabitowski
Muzeum Krakowa
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
więcej

 

Sekretarz redakcji

dr Jacek Zinkiewicz
Muzeum Krakowa, Dział Historii i Sztuki Krakowa Średniowiecznego
więcej

Członkowie redakcji

Marcin Baran
Muzeum Krakowa

Anna Bednarek
Muzeum Krakowa

Monika Bednarek
Muzeum Krakowa, Miejsce Pamięci KL Plaszow

Anna Biedrzycka
Muzeum Krakowa

Ewa Gaczoł
Muzeum Krakowa, Dział Fotografii Krakowskiej

dr Piotr Hapanowicz
Muzeum Krakowa

prof. dr hab. Zdzisław Noga
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Muzeum Krakowa
więcej

Wacław Passowicz
Muzeum Krakowa

Jacek Salwiński
Muzeum Krakowa

dr Andrzej Szoka
Muzeum Krakowa

Barbara Świadek
Muzeum Krakowa, Dział Historii i Sztuki Krakowa Średniowiecznego


Rada Naukowa

Posiedzenie Rady Naukowej odbywa się co najmniej dwa razy w roku i wówczas odbywa się weryfikacja jej składu osobowego. Ostatnia aktualizacja składu Rady odbyła się została przeprowadzona w 2023 r.

prof. dr hab. Zdzisław Noga
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
więcej

dr Antoni Bartosz
Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli, Kraków

prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
więcej

dr Péter Farbaky
Muzeum Historyczne Budapesztu, Węgry
więcej

dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
więcej

dr hab. Jacek Górski
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
więcej

prof. dr hab. Dariusz Kosiński
Uniwersytet Jagielloński
więcej

prof. dr hab. Piotr Krasny
Uniwersytet Jagielloński
więcej

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński
więcej

prof. dr hab. Jacek Purchla
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
więcej

Volker Rodekamp
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Niemcy
więcej