Procedura recenzowania

Teksty nadesłane do „Krzysztoforów” są w pierwszej kolejności oceniane przez redakcję pod względem zgodności z tematyką czasopisma. Następnie teksty są przesyłane do recenzji zewnętrznej w modelu double-blind peer review. Oznacza to, że tożsamość recenzentów i autorów jest ukrywana. Recenzja ma formę pisemną, zgodną z formularzem.

Autor otrzymuje recenzje z prośbą o ustosunkowanie się do uwag recenzentów, wniesienie poprawek lub dokonanie proponowanych skrótów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych i dokonywania skrótów, w tym w tytułach artykułów. Przed przekazaniem do druku autor otrzymuje poprawiony tekst do akceptacji. Redakcja zastrzega sobie prawo zwracania autorom tekstów opracowanych bez uwzględnienia powyższych zasad z prośbą o ich uzupełnienie i przeredagowanie.

Lista recenzentów jest każdego roku aktualizowana na stronie internetowej czasopisma


Recenzenci

Zeszyt 40/2022

Marek Burak (Muzeum Politechniki Wrocławskiej)
Karolina Grodziska (Polska Akademia Umiejętności)
Katarzyna Jagodzińska (Uniwersytet Jagielloński)
Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Filip Musiał (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)
Dariusz Niemiec (Uniwersytet Jagielloński)
Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Łukasz T. Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński)
Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)
Janusz Trupinda (Muzeum Zamkowe w Malborku)
Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński)
Michał F. Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Emil Zaitz (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
Zdzisław Zblewski (Uniwersytet Jagielloński)
Marcin Zdanowski (Muzeum Okręgowe w Toruniu)
Dorota Żurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zeszyt 39/2021

Marek Herma (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dorota Folga-Januszewska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Marta Wardas-Lasoń (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Piotr Majewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Krzysztof Mroczkowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Jacek Salwiński (Muzeum Krakowa)
Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Strzyżewska (Muzeum Krakowa)
Joanna Torowska (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny Krakowie)
Agata Zachariasz (Politechnika Krakowska)
Anna Zapalec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maria Zientara (Muzeum Krakowa)
Jacek Zinkiewicz (Muzeum Krakowa)

Zeszyt 38/2020

Eugeniusz Duda (Muzeum Krakowa)
Marta Duch-Dyngosz (Uniwersytet Jagielloński)
Edyta Gawron (Uniwersytet Jagielloński)
Katarzyna Jagodzińska (Uniwersytet Jagielloński)
Dawid Kobiałka (Polska Akademia Nauk)
Beata Konopska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Ryszard Kotarba (Instytut Pamięci Narodowej)
Tomasz Kranz (Państwowe Muzeum na Majdanku)
Bogusław Krasnowolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Olgierd Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)
Beata Nessel-Łukasik (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
Janusz Marszalec (Muzeum Gdańska)
Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Martyna Grądzka-Rejak (Instytut Pamięci Narodowej)
Jacek Salwiński (Muzeum Krakowa)
Roma Sendyka (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Trojański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Anna Zalewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Anna Zapalec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Barbara Zbroja (Archiwum Narodowe w Krakowie)