Kontrola antyplagiatowa

Kontrola antyplagiatowa odbywa się z wykorzystaniem wiedzy redakcji czasopisma oraz ekspertów z danej dziedziny naukowej podczas procesu recenzji wewnętrznej oraz zewnętrznej (więcej zob. Proces recenzyjny), a także w czasie procesu redakcyjnego przeprowadzanego przez doświadczonych redaktorów. Wszystkie teksty są poddawane dodatkowo analizie za pomocą odpowiedniego oprogramowania, którym ze względu na język publikowanych artykułów jest Plagiat.pl (zintegrowany z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym obowiązującym w obiegu uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce).