Coroczna ewaluacja czasopisma przez ICI Journals Master List

26.10.2023

Miło nam poinformować, że wskaźnik ICV dla naszego czasopisma wyniósł 62.38 punktów w ewaluacji za rok 2022 dokonywanej przez Index Copernicus International Journals Master List. Więcej informacji znajduje się w Paszporcie Czasopisma.