Listy z łagru Issaka Antoniego Donigiewicza

Authors

  • Romana Obrocka Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.07

Keywords:

Issak Antoni Donigiewicz, Pokuttia, Kuty, the Urals, Ivdel, Soviet prison camps, Armenians, World War II

Abstract

Issak Antoni Donigiewicz’s Letters from a Soviet Prison Camp

The article focuses on the story of Issak Antoni Donigiewicz (1891-1943), a Polish Armenian born in Kuty in the region of Pokucie (Pokuttia), who was a banker, restaurateur and social activist. Following the outbreak of the Second World War, he became involved in underground activities against the Soviet Union which at that time occupied the territory of Eastern Poland. In 1940 the NKVD (People’s Commissariat for Internal Affairs) arrested Donigiewicz and sent him to a Soviet prison camp in the Urals (Ivdel) where he would spend the rest of his life. The author has included and examined the original correspondence (28 letters) sent by Donigiewicz to his loved ones in the period from 7th February to 8th June 1941. The letters stand as a moving testimony to the emotional bonds within the Polish Armenian family and the struggle of an individual to survive under conditions of extreme persecution during the Soviet totalitarian regime.

Author Biography

Romana Obrocka, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Animatorka wydarzeń kulturalnych w środowiskach mniejszości narodowych, szczególnie ormiańskiej, publicystka, wieloletnia koordynatorka programu wydawniczego Gminy Oborniki Śląskie, współpracownica Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz kwartalnika „Awedis”; wywodzi się z Ormian kuckich (rodzina Manugiewiczów).

References

Źródła:

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie: Zbiór kopii archiwaliów, sygn. 9

Archiwum Romany Obrockiej w Obornikach Śląskich: relacje T. Płytyczowej i A. Stefanowiczowej

Opracowania:

Bakanacz J., Mostowicz (Dołęga-Mostowicz) Tadeusz, w: Polski słownik biograficzny, 22, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk 1977, s. 62

Dzwonkowski R., Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939‑1988, Lublin 2003

Kasprowicz B. S., Teresa z Donigiewiczów Płytyczowa, „Awedis”, 21, 2014, s. 9

Mazur G., Pokucie w latach drugiej wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia, Kraków 1994

Nicieja S., Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, 6, Stryj, Kuty, Rybno, Baniłów, Kniaże, Załucze, Opole 2015

Obrocka R., Issak Antoni Donigiewicz, „Awedis”, 18, 2014, s. 10

Zaleski T., Słownik biograficzny księży ormiańskich i pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000, Kraków 2001

Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu-lipcu 1941 roku. Materiały z sesji naukowej w 55. rocznicę ewakuacji więźniów NKWD w głąb ZSRR, Łódź, 10 czerwca 1996 r., red. J. Mikoda, Warszawa 1997

Netografia:

http://wiki.ormianie.pl/index.php?title=Issak_Antoni_Donigiewicz&redirect=no

https://kresy-siberia.org/hot/?nagranie=wiewolw&lang=pl

Downloads

Published

2019-12-31

How to Cite

Obrocka, R. (2019). Listy z łagru Issaka Antoniego Donigiewicza. Lehahayer, 6, 297–328. https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.07

Issue

Section

Articles