Panny benedyktynki obrządków łacińskiego i ormiańskiego we Lwowie – ślady koegzystencji i wzajemnych relacji

Authors

  • Urszula Ososko

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.05

Keywords:

Benedictine nuns, Polish Armenians, Lwów (Lviv), ethnic relations, Armenian, Catholic rite

Abstract

BENEDICTINE NUNS OF THE LATIN AND ARMENIAN RITES IN LWÓW – THE TRACES OF COEXISTENCE AND MUTUAL RELATIONS

The article analyses relations between two monasteries of the Benedictine nuns in Lwów – Latin and Armenian – from the 17th century to the 20th century. The source base includes here the archives of the Latin Benedictine nuns, taken away in 1946 from Lwów (since then: Lviv) and kept in their monastery in Krzeszów, Lower Silesia. The author demonstrated closeness and multiplicity of the relations, determined many episodes unknown by now and showed in new light some facts which have been already known.

Author Biography

Urszula Ososko

Magister filologii germańskiej, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego; tłumaczka archiwaliów niemieckich, współautorka Inwentarza archiwum opactwa benedyktynek w Krzeszowie na Śląsku. Archiwalia z okresu niemieckiego. Obecnie pracuje nad inwentarzem archiwaliów krzeszowskich proweniencji lwowskiej.

References

Opracowania

Augustynowicz-Ciecierska H., Sczaniecki P., Kronika benedyktynek ormiańskich, „Nasza przeszłość”, 62, 1984, s. 97-150

Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856

Chrząszczewski J., Kościoły Ormian polskich, Warszawa 2021

Gwioździk J., Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek), Katowice 2001

Gwioździk J., Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru p.w. Wszystkich Świętych.

Katalog starych druków, Katowice 2004

Jaroszewicz F., Matka świętych Polska, Kraków 1767

Maziarz A., O. Klemens Dąbrowski (1875-1953). Pierwszy polski benedyktyn doby pokasacyjnej, Opole 2019

Przybyłowicz O. M., Archiwalia proweniencji zakonnej diecezji krakowskiej w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, „Studia Źródłoznawcze”, 49, 2011, s. 117-125

Smirnow J., Franciszek Ksawery Zachariasiewicz-Abgaro, „Kurier Galicyjski”, 2008, 4, s. 21

Zaleski T., Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich, Kraków 2001

Zięba A. A., Mniszki świętej Rypsymy i benedyktynki ormiańskie – fenomen pobożności etnicznej, w: Niewiasty z pastorałami. Portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańskich we Lwowie: historia, konteksty, konserwacja, Warszawa–Kraków 2021, s. 113-200, https://doi.org/10.12797/9788381386173 DOI: https://doi.org/10.12797/9788381386173

Netografia

https://wiki.ormianie.pl/index.php?title=Miko%C5%82aj_Romaszkan_(1811-1882)

http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2018/12/11/koniec-tulaczki/(J. Rudnicki, Koniec tułaczki, Wrocław 2018)

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

Ososko, U. (2022). Panny benedyktynki obrządków łacińskiego i ormiańskiego we Lwowie – ślady koegzystencji i wzajemnych relacji. Lehahayer, 9, 113–133. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.05

Issue

Section

Articles