Metryka parafii ormiańskiej w Zamościu z lat 1694-1776

Authors

  • Marcin Łukasz Majewski Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce Polska Akademia Umiejętności

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.01

Keywords:

Zamość, Polish Armenians, Armenian Catholic Church, ethnic relations, religious relations

Abstract

THE METRICS OF THE ARMENIAN PARISH IN ZAMOŚĆ FROM THE YEARS 1694-1776

The metrical notes of the Armenian Catholic parish in Zamość from the years 1694-1776, kept in the Wasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library, constitute nowadays the only known register of the baptisms and marriages administered in this parish. This source also includes a few notes of chronicle character and a copy of the will of the Armenian wójt Stefan Ałtunowicz. The publication is an edition of metrical entries and other notes. Its issue aim at providing researches with material for linguistic, genealogic, statistic and demographic, social, and cultural studies.

 

Author Biography

Marcin Łukasz Majewski, Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce Polska Akademia Umiejętności

Historyk, pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce; zajmuje się etnicznością, historią polskich Ormian, historią miast, rzemiosła i handlu w XVI-XVIII wieku; autor prac z tych dziedzin i wydawca źródeł historycznych.

References

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Państwowe w Lublinie: Akta Miasta Zamościa, sygn. 48, Acta advocatialia et scabinalia Zamoscensia – indukta 1749-1755

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: ф. 45, op. 1, спр. 116, Архів Дідушицьких, част I, Рукописи бібліотеки Потуржицької Дідушицьких, Записки (шлюби та хрещення) 1694-1751 рр. про Вірмени із Замостя [Lʹvіvsʹka nacіonalʹna naukova bіblіoteka Ukraїni іmenі V. Stefanika: f. 45, op. 1, spr. 116, Arhіv Dіdušicʹkih, čast I, Rukopisi bіblіoteki Poturžicʹkoї Dіdušicʹkih, Zapiski (šlûbi ta hreŝennâ) 1694-1751 rr. pro Vіrmeni іz Zamostâ]

Opracowania

Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869

Stopka K., Materiały do słownika duchowieństwa ormiańskiego, dokument elektroniczny

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, 10, Warszawa 1911

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

Majewski, M. Łukasz. (2022). Metryka parafii ormiańskiej w Zamościu z lat 1694-1776. Lehahayer, 9, 7–68. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.01

Issue

Section

Articles