Historia mówiona i polscy Ormianie

Authors

  • Jakub Osiecki Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce Polska Akademia Umiejętności

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.10

Keywords:

Polish Armenians, oral history, biographical relations, identity

Abstract

ORAL HISTORY AND THE POLISH ARMENIANS

The article discusses 17 biographical interviews with the Polish Armenians, which are kept in the Archive of the Oral History of the Foundation of Karta Centre (Warsaw). This evidence has been analysed in terms of phenomena connected with ethnic identification. The main task of the author was to capture and define contents which appear most frequently in the interviews and relate to the sense of distinctiveness of the oldest living generation of the Polish Armenians.

Author Biography

Jakub Osiecki, Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce Polska Akademia Umiejętności

Historyk, pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce; specjalizuje się w dziejach najnowszych Kościoła ormiańskiego oraz relacjach polsko-ormiańskich i publikuje prace na te tematy; członek Society for Armenian Studies oraz Association Internationale des Etudes Arméniennes.

References

Źródła drukowane

Danilewicz A., Ormianie z prawego brzegu Czeremoszu, Kraków 1994

Danilewicz A., Z rumuńskiej Bukowiny na Dolny Śląsk. Krótka opowieść z długiego życia, Kraków 2004

Krzysztofowicz K., Ormiańskie specjały, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 1995, 4, s. 38-40

Krzysztofowicz-Kozakowska S., Axentowicz. Malarstwo, [Warszawa 2021]

Krzysztofowicz-Kozakowska S., Raumkunst autorstwa Teodora Axentowicza, „Lehahayer”, 8, 2021, s. 185-190, https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.06 DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.06

Krzysztofowicz-Kozakowska S., Kieniewicz A., Teodor Axentowicz 1859-1938: katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie listopad 1998 – styczeń 1999, Muzeum Śląskie w Katowicach luty 1999 – kwiecień 1999, Kraków 1998

Łazarski E., Długa droga arcybiskupa J. T. Teodorowicza do miejsca wiecznego spoczynku, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 2011, 66/67, s. 16-20

Łazarski E., O dokończeniu życiorysu ks. Adama Bogdanowicza, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 1995, 5, s. 24-27

Romaszkan A., Hamiduru, Warszawa 1951

Opracowania

Bakalyan A., Armenian Americans: From Being to Feeling Armenian, New Jersey 1993

Chołupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998

Krzyżowski T., Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938, Kraków 2020, https://doi.org/10.12797/9788381380959 DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380959

Kwiecińska M., Klemens Jan Krzysztofowicz (1921-2010), „Lud”, 95, 2011, s. 438-439

Łotocki Ł., Między swojskością a obcością. Imigranci z Armenii w Polsce, Warszawa 2008

Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990

Obrocka R., Śp. Anna Stefanowiczowa, Ormianka po matce, „Awedis”, 2012, 11, s. 14

Pełczyński G., Ormianie polscy w XX wieku, Warszawa 1997

Pisowicz A., Ś.P. Anna Danilewicz (1921-2008), „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 2008, 54/55, s. 3-6

Pisowicz J., Alfabetyczny spis treści numerów: 1 (1993)-48/49 (2007) Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 2007, 50/51, s. 4-19

Stopka K., Ormianie polscy czy ukraińscy? O sposobie pisania historii Ormian na ziemiach dzisiejszej Ukrainy Zachodniej, „Lehahayer”, 1, 2010, s. 149-171

Stopka K., Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2008

Stopka K., Zięba A. A., Ormiańska Polska, Warszawa 2018

Stopka K., Zięba A. A., Agopsowicz M., Artwich A., Ormiańska Warszawa, Warszawa 2012

Turek P., Pierwsi oławianie – Grzegorz Janowicz, „Powiatowa”, 2011, 20, s. 20

Zaleski T., Słownik biograficzny księży ormiańskich i pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000, Kraków 2001

Zięba A. A., Antoni Andrzej Romaszkan, w: Portrety polskich Ormian. Kalendarz Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 2017, Warszawa 2016

Ziętek D., Tożsamość a religia: Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze, Kraków 2008

Netografia

https://audiohistoria.pl

https://apd.uw.edu.pl/diplomas/48320/ (Z. Dukielska, Kim się dziś czują polscy Ormianie? Wymiary polsko-ormiańskiej tożsamości, Warszawa 2008)

https://biblioteka.teatrnn.pl/Content/9618/Historia_mowiona_i_wojna.pdf (P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna, Warszawa 2005)

https://historia.agh.edu.pl

https://mykutczanie.pl

https://www.tygodnikpowszechny.pl (P. Bukalska, Każde życie to historia, „Tygodnik Powszechny”, 24 I 2007)

https://www.tuolawa.pl/artykul/8308,grzegorz-janowicz

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

Osiecki, J. (2022). Historia mówiona i polscy Ormianie. Lehahayer, 9, 227–251. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.10

Issue

Section

Articles