Funkcjonowanie persjarni słuckiej prowadzonej przez Jana i Leona Madżarskich w świetle dokumentacji ekonomiczno-gospodarczej z Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku

Authors

  • Wojciech Aleksander Siwek Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.04

Keywords:

kontush belt, Radziwiłł family, Madżarski family, Słuck, manufactory

Abstract

OPERATING OF THE SŁUCK SASH MANUFACTORY RUN BY JAN AND LEON MADŻARSKI IN THE LIGHT OF ECONOMIC DOCUMENTATION FROM THE NATIONAL HISTORICAL ARCHIVE OF BELARUS IN MINSK

The noble outfit was one of the most popular and characteristic symbols of the old Polish Sarmatist culture. Kontush belts made from valuable fabrics belonged to its elements. The name “Słuck belts” is connected with a persjarnia [manufactory producing fabrics] in Słuck – the domain of the Radziwiłł family. It was in its heyday during the second half of the 18th century, when it was run by the Armenian Madżarski family. The article analyses documentation which concerns this issue and is kept in the National Historical Archive of Belarus in Minsk. This material is scrutinised in the context of economic activity of the princes Michał Kazimierz and Karol Stanisław Radziwiłł, orientalisation of noble tastes as well as the history of the Madżarski family.

Author Biography

Wojciech Aleksander Siwek, Uniwersytet Warszawski

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium (2020) na podstawie pracy „Kościół i duchowieństwo ormiańskie w Zamościu w XVII wieku”); obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę pt. „Ormianie w miastach prywatnych nowożytnej Rzeczpospolitej – struktura rodzin, mobilność i procesy asymilacyjne w świetle rejestracji metrykalnej”; zajmuje się problematyką mniejszości ormiańskiej w dobie staropolskiej.

References

Opracowania

Borucki M., Po radziwiłłowsku: o życiu i działalności politycznej wojewody wileńskiego księcia Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, Warszawa 1980

Brückner A., Encyklopedia staropolska, 3, Warszawa 1939

Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Hieronim Florian, w: Polski słownik biograficzny, 30, Wrocław 1987, s. 85-88

Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Michał Kazimierz zwany Rybeńko, w: Polski słownik biograficzny, 30, Wrocław 1987, s. 299-306

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, red. A. Mączak, Warszawa 1981

Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Warszawa 1903

Jelski A., Wiadomość historyczna o pasiarni Radziwiłłowskiej w Słucku, Kraków 1894

Kula W., Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII w., 1, Warszawa 1956

[Łazuka B.] Лазука Б., Слуцкія паясы, Мінск 2013

Mańkowski T., Orient w polskiej kulturze artystycznej, Wrocław 1959

Mańkowski T., Sztuka islamu w Polsce, Warszawa 1959

Mańkowski T., Wdowiszewski Z., Pasy polskie, „Prace Komisji Historii Sztuki”, 7, 1937/1938, s. 101-218

Michalski J., Radziwiłł Karol Stanisław zwany Panie Kochanku, w: Polski słownik biograficzny, 30, Wrocław 1987, s. 248-262

Zielińska T., Radziwiłłowie herbu Trąby – dzieje rodu, Warszawa 1996

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

Siwek, W. A. (2022). Funkcjonowanie persjarni słuckiej prowadzonej przez Jana i Leona Madżarskich w świetle dokumentacji ekonomiczno-gospodarczej z Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku. Lehahayer, 9, 91–112. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.04

Issue

Section

Articles