Idiosynkratyzm akomodacji morfologicznych wewnątrz i na zewnątrz fraz z liczebnikami typu pięć jako konsekwencja nieuzgodnienia cech przez mechanizm akomodacji składniowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.14

Słowa kluczowe:

fraza liczebnikowa, mechanizm akomodacji składniowej, hipoteza biernikowa, fazy derywacyjne, domyślna akomodacja morfologiczna

Abstrakt

Idiosyncrasies in morphological agreement inside and outside phrases with numerals of the pięć ‘five’-type as a consequences of syntactic agreement failures

The paper discusses some problems inherent in the hypothesis on which numerals are heads that have a valued feature of case in nominative and accusative contexts. In the analysis offered here numerals and quantifiers are phrasal adjuncts in the extended projection of the noun whose head is a null functional category. 3 person, singular number and neuter gender verb morphology as well as alternating patterns of the morphology of pre-numeral and predicative adjectives reflect attempted but (partly) failed syntactic agreement.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bošković Ž., 2005, On the locality of Left Branch Extraction and the structure of NP, „Studia Linguistica” z. 59, s. 1–45.

Bošković Ž., 2006, Case and agreement with Genitive of Quantification in Russian, [w:] C. Boeckx (red.), Agreement systems, Amsterdam, s. 99–121.

Bošković Ž., 2014, Now I’m a phase, now I’m not a phase: On the variability of phases withextraction and ellipsis, „Linguistic Inquiry” z. 45, s. 27–89.

Chomsky N., 2000, Minimalist inquiries: The framework, [w:] R. Martin, D. Michaels, J. Uriagereka (red.), Step by step: Essays in minimalist syntax in honor of Howard Lasnik, Cambridge, MA, s. 89–155.

Chomsky N., 2001, Derivation by phase, [w:] M. Kenstowicz (red.), Ken Hale: A life in language, Cambridge, MA, s. 1−52.

Franks S., 1994, Parametric properties of numeral phrases in Slavic, „Natural Language and Linguistic Theory” 12, s. 570–649.

Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.

Klockmann H., 2014, Case alternations: The interactions of semi-lexicality and case assignment, „Studies in Polish Linguistics” z. 9, s. 111–136. DOI: 10.4467/23005920SPL.14.006.2847.

Laskowski R., 1998, Liczebnik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 341–351.

Marušič F., Nevins A., 2009, Two types of neuter. Closest Conjunct Agreement in the presence of ‘5&up’, [w:] W. Browne (red.), Formal Approaches to Slavic Linguistics, t. 18, s. 301–317.

Miechowicz-Mathiasen K., 2012, Licensing Polish higher numerals: An account of the Accusative Hypothesis, [w:] J. Błaszczak, B. Rozwadowska, W. Witkowski (red.), Current Issues in Generative Linguistics: Syntax, Semantics and Phonology, „Generative linguistics in Wrocław” z. 2, s. 58–75.

Miechowicz-Mathiasen K., Witkoś J., 2007, O podmiotach i ich przypadkach (w nawiązaniu do artykułów Zygmunta Saloniego i Adama Przepiórkowskiego), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXII, s. 101–114.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl

Pesetsky D, Torrego E., 2007, The syntax of valuation and the interpretability of features, [w:] S. Karimi, V. Samiian, W. Wilkins (red.), Phrasal and clausal architecture. Syntactic derivation and interpretation, Amsterdam, s. 262–294.

Preminger O., 2014, Agreement and its failures, Cambridge, MA.

Przepiórkowski A., 2001, Predicative case agreement with Quantifier Phrases in Polish, [w:] A. Przepiórkowski, P. Bański (red), Generative linguistics in Poland: Syntax and morphosyntax, Warszawa, s. 159–169.

Przepiórkowski A., 2004, O wartości przypadka podmiotów liczebnikowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LX, s. 133–144.

Rutkowski P., 2009, Fraza przedimkowa w polszczyźnie, Warszawa.

Saloni Z., 1977, Składnia polskich grup liczebnikowych. Próba opisu formalnego, „Studia Gramatyczne” I, s. 145–173.

Saloni Z., 2005, O przypadkach w języku polskim (na marginesie artykułu Adama Przepiórkowskiego), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXI, s. 27–48.

Saloni Z., Świdziński M., 1998, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Willim E., 2003, O przypadku fraz z liczebnikiem typu pięć w podmiocie i mechanizmach akomodacji, „Polonica” XXII–XXIII, s. 233–253.

Opublikowane

2015-04-01

Jak cytować

Willim, E. . (2015) „Idiosynkratyzm akomodacji morfologicznych wewnątrz i na zewnątrz fraz z liczebnikami typu pięć jako konsekwencja nieuzgodnienia cech przez mechanizm akomodacji składniowej”, LingVaria, 10(Spec.), s. 157–171. doi: 10.12797/LV.10.2015.1SP.14.

Numer

Dział

Artykuły