Tom 14 Nr 28 (2019)

					Pokaż Tom 14 Nr 28 (2019)
Opublikowane: 2019-11-29

Wstęp

 • Profesor Mirosław Skarżyński (1952–2019)

  Anna Czelakowska, Maciej Rak
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.00

Zagadnienia ogólne

 • Metafory konceptualne: fenomeny umysłu czy konstrukty kognitywistyczne? Cz. I

  Aleksander Kiklewicz
  13–27
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.01
 • W poszukiwaniu kontinuum gramatyki i leksyki: przykład gramatykalizacji

  Przemysław Łozowski
  29–42
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.02
 • Hipoteza Witolda Mańczaka o ugrofińskim substracie w językach bałtyckich

  Krzysztof Tomasz Witczak
  43–55
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.03
 • Struktura kreolskich form werbalnych

  Barbara Hlibowicka-Węglarz
  57–69
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.04

Polszczyzna współczesna

 • Nazwy czynności i nazwy rezultatów czynności w derywacji semantycznej

  Anna Czelakowska
  73–92
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.05

Polszczyzna historyczna

 • Czego Zenon Klemensiewicz nie napisał o języku polskim w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli dlaczego potrzebne jest nowe opracowanie dziejów polszczyzny w latach 1918–1939

  Ewa Woźniak
  95–105
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.06
 • Formuła wyrażania szacunku w strukturze osiemnastowiecznego listu polskiego

  Katarzyna Sicińska
  107–119
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.07
 • Rola zbiorowej świadomości językowej w badaniach z zakresu stylistyki historycznej

  Krzysztof Maćkowiak
  121–132
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.08

Dialektologia

Etnolingwistyka

 • O wyzwaniach i zadaniach pamięcioznawstwa lingwistycznego

  Wojciech Chlebda
  147–164
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.10
 • A czy to ja kalika, czy nie mom konika? (Nie)sprawność w świetle erotyku ludowego

  Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
  165–180
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.11
 • Polisemia i synonimia w rekonstrukcji językowego obrazu ostu w polskiej tradycji ludowej

  Katarzyna Prorok
  181–193
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.12

Słowiańszczyzna

 • Rumuńska redakcja języka cerkiewnosłowiańskiego – zarys problematyki

  Mariola Jakubowicz
  197–207
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.13

Etymologia

 • Z etymologii łemkowskich. Cz. IV

  Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak
  211–227
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.14

Przypomnienia

 • Od redakcji

  231
 • Zenon Klemensiewicz w swoim czasie. Ze wspomnień uczennicy

  Anna Kałkowska
  233–244
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.15
 • "Historia języka polskiego" Zenona Klemensiewicza a potrzeba nowej syntezy

  Bogusław Dunaj
  245–252
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.16
 • Pojęcie znaczenia i jego zakres w koncepcji składni Zenona Klemensiewicza

  Maciej Grochowski
  253–263
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.17
 • Profesor Zenon Klemensiewicz jako redaktor „Języka Polskiego”

  Piotr Żmigrodzki
  265–276
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.18
 • ,,Długie trwanie” dydaktyki języka polskiego według Zenona Klemensiewicza

  Jadwiga Kowalikowa
  277–288
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.19
 • Zenon Klemensiewicz a składnia dialektów polskich i słowiańskich

  Maciej Rak
  289–301
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.20

Debiuty naukowe

 • Obserwator i jego pozycja w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego „Odwiedziny”

  Łukasz Wnuk
  305–317
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.21