Tom 10 Nr 19 (2015)

					Pokaż Tom 10 Nr 19 (2015)
Opublikowane: 2015-03-01

Zagadnienia ogólne

Polszczyzna współczesna

 • Onimy marketingowe – między informacją a perswazją

  Magdalena Graf
  49-59
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.03
 • Pragmatyka w klasyfikacji słowotwórczej rzeczownika

  Tomasz Kurdyła
  61-79
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.04
 • O frazie nominalnej liczebnikowej w pozycji podmiotu po raz kolejny

  Marek Świdziński
  81-97
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.05
 • Pragmatyka słowotwórczego działania (Kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych)

  Krystyna Waszakowa
  99-108
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.06
 • Wielki słownik języka polskiego PAN a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego

  Piotr Żmigrodzki
  109-119
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.07

Polszczyzna historyczna

 • O wariantywności w Psałterzu floriańskim

  Marcin Kuźmicki
  123-139
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.08
 • Zwyczaj picia kawy i herbaty odzwierciedlony w polskim słownictwie i frazeologii

  Agnieszka Piela
  141-152
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.09
 • Językowe dziedzictwo mitologiczne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego – leksyka

  Magdalena Puda-Blokesz
  153-167
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.10

Etymologia

 • Hipotezy etymologiczne nazwy jęczmień a językowo-kulturowy obraz tego zboża w polszczyźnie ludowej

  Anna Kaczan
  171-180
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.11
 • Etymologia a językowo-kulturowy obraz jałowca i kaliny

  Olga Kielak
  181-193
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.12
 • Rosyjskie липа, липовый i polskie lipa, lipny

  Mirosław Skarżyński
  195-204
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.13

Dialektologia

 • Archaizmy leksykalne w gwarach góralskich (na przykładzie wybranego słownictwa rodzinnego)

  Agnieszka Gotówka
  207-219
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.14
 • The lexeme верх: its phonetic and semantic features, and derivative resources in south-western dialects of Ukrainian

  Tetyana Yastrems’ka
  221-239
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.15
 • Od gwary po dyskurs Pogranicze polsko-czeskie na Zaolziu w badaniach językoznawczych

  Janina Labocha
  241-250
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.16

Onomastyka

 • Antroponimia Żydów w przestrzeni nazewniczej międzywojennej Bydgoszczy – system imion

  Małgorzata Jaracz
  253-269
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.17
 • O sposobach tworzenia nazw miejscowości w świetle etymologii ludowej

  Ewa Rogowska-Cybulska
  271-283
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.18

Z przeszłości językoznawstwa

Debiuty naukowe