O frazie nominalnej liczebnikowej w pozycji podmiotu po raz kolejny

Autor

  • Marek Świdziński Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.05

Słowa kluczowe:

gramatyka formalna, fraza nominalna, podmiot, liczebniki

Abstrakt

Again on numeral-nominal phrases in subject position

The paper presents a formal account of sentences with a numeral-nominal subject and an adjectival complement, such as Tych pięciu facetów zostało zabitych ‘These five guys were killed’. The agreements in such sentences are highly idiosyncratic. To cope with them in the framework of a certain formal grammar of Polish, a number of extra means are proposed: special “numeral” realization of the nominal phrase in subject position, special “plural” adjectival complement, special rules that introduce the adjectival phrase in genitive, special valence frames for such strange phrases, and, finally, a special mechanism of interphrasal gender-number agreements. The paper argues for individual treatment of idiosyncrasies, instead of an artificial account in terms of general principles.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Derwojedowa M., Linde-Usiekniewicz J., 2003, O pewnych własnościach zdań z przymiotnikowym orzeczeniem imiennym i grupą liczebnikową w podmiocie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LIX, s. 35–45.

Derwojedowa M., Rudolf M., Świdziński M., 2003, Two formal approaches to Polish numeral phrases implemented, [w:] M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban (red.), Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, Toruń, s. 93–108.

Dik S.C., 1968, Coordination, Its Implications for the Theory of General Linguistics, Amsterdam.

GFJP: M. Świdziński, Gramatyka formalna języka polskiego, Warszawa 1992.

Kopcińska D., 1997, Strukturalny opis składniowy zdań z podmiotem-mianownikiem we współczesnej polszczyźnie, Warszawa.

Krasnowolski A., 1897, Systematyczna składnia języka polskiego, Warszawa.

Łojasiewicz A., 1997, O budowie wyrażeń z przyimkiem po dystrybutywnym, „Polonica” V, s. 153–160.

Małecki A., 1863, Gramatyka języka polskiego. Większa, Lwów.

Mel’čuk I., [= И. А. Мельчук], 1985, Poverhnostnyj sintaksis russkih čislovyh vyraženij, Wien.

Przepiórkowski A., 1996, Case assignment in Polish: Towards an HPSG analysis, [w:] C. Grover (red.), Studies in HPSG. Edinburgh Working Papers in Cognitive Science. Centre for Cognitive Science, Edinburgh, s. 192–228.

Przepiórkowski A., 2004, O wartości przypadka podmiotów liczebnikowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LX, s. 133–143.

Przepiórkowski A., 2010, Towards a Construction Grammar Account of the Distributive po in Polish, „Studia Kognitywne” nr 10, s. 163–176.

Rutkowski P., 2000, Składnia polskich grup liczebnikowych: próba opisu formalnego, „Poradnik Językowy” z. 8, s. 10–28.

Saloni Z., 1973, Alien elements in texts of a natural language, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXXI, s. 141–152.

Saloni Z., 2004, The problem of the syntactic head in Polish and Russian constructions with numerals (Sidenotes to Igor Mel’čuk’s book ‘The Surface Syntax of Russian Numeral Expressions’), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LX, s. 99–108.

Saloni Z., 2005, O przypadkach w języku polskim (na marginesie artykułu Adama Przepiórkowskiego), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LIX, s. 27−48.

Saloni Z., Świdziński M., 52011, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa: II dodruk.

Szober S., 1928, ‘Trzy piękne córki było nas u matki’: Formy podmiotu i orzeczenia w zdaniach z podmiotem logicznym, określonym przydawką liczebnikową, „Język Polski” XIII, z. 4, s. 97–106.

Szpakowicz S., Świdziński M., 1990, Formalna definicja równorzędnej grupy nominalnej we współczesnej polszczyźnie pisanej, „Studia gramatyczne” IX, s. 9–54.

Świdziński M., 1992, Realizacje zdaniowe podmiotu-mianownika, czyli o strukturalnych ograniczeniach selekcyjnych, [w:] A. Markowski (red.), Opisać słowa. Materiały sesji naukowej w pierwszą rocznicę śmierci prof. Danuty Buttlerowej „Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia leksykologii” Warszawa 4–5 marca 1992 r., Warszawa, s. 188–201.

Świdziński M., 1993, Od interpretacji do faktów językowych: weryfikacja empiryczna gramatyki formalnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XLIX, s. 15–24.

Świdziński M., 1997, Elementy gramatyki opisowej języka polskiego, Warszawa.

Świdziński M., Derwojedowa M., 2004, Idiosynkrazja na przecięciu idiosynkrazyj, czyli o poprzyimkowości i liczebnikach, [w:] A. Moroz, M. Wiśniewski (red.), Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego, Toruń, s. 33–42.

Świdziński M., Woliński M., 2009, A new formal definition of Polish nominal phrases, [w:] M. Marciniak, A. Mykowiecka (red.), Aspects of Natural Language Processing. Essays dedicated to Leonard Bolc on the Occasion of His 75th Birthday. LNSC 5070, Berlin – Heidelberg – New York, s. 143–162.

Świdziński M., Woliński M., Głowińska K., 2013, A new version of the formal grammar of Polish: corpus-backed improvements and corrections, [w:] I. Kor Chahine, Ch. Zaremba (red.), Travaux de slavistique, Actes du VIe congrès de la Slavic Linguistic Society, Aix-en-Provence, s. 297–307.

Witkoś J., Miechowicz-Mathiasen K., 2008, O podmiotach i ich przypadkach, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, s. 101–114.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-01

Jak cytować

Świdziński, M. (2015) „O frazie nominalnej liczebnikowej w pozycji podmiotu po raz kolejny”, LingVaria, 10(19), s. 81–97. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.05.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna