Call for Papers

2023-03-13

Inkluzywność w przekładzie

Dynamiczne procesy społeczne i kulturowe znajdują swoje odzwierciedlenie w tekstach kultury, które konfrontują utrwaloną w słownikach normę językową z uzusem lub z autorską inwencją twórczą. Takie zjawiska jak neutralność w języku, feminatywy, używanie języka niedyskryminującego czy opisywanie osób niebinarnych są żywo dyskutowane wśród badaczy, wśród osób decydujących o uzusie np. w urzędach i instytucjach, i wreszcie wśród zainteresowanych tą tematyką czytelników oraz widzów. Język nie zawsze nadąża za zmieniającą się rzeczywistością, co stwarza nie lada wyzwanie, nie tylko w twórczości oryginalnej, ale i w przekładach. Problemy, z jakimi mierzą się tłumacze i tłumaczki, to m.in. oddanie w języku docelowym niebinarności (w formach zaimków, rzeczowników, przymiotników, a nawet czasowników) oraz stosowanie neutratywów i osobatywów.

Zapraszamy do składania artykułów w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim dotyczących szeroko rozumianej inkluzywności w przekładzie zarówno artystycznym, jak i specjalistycznym.

Teksty nieprzekraczające objętości 27 000 znaków należy przesyłać do 31 stycznia 2024 r. na obydwa adresy redaktorek tomu: iwona.kasperska@amu.edu.pl i joanna.studzinska@amu.edu.pl.

 

Redaktorki tomu: Iwona Kasperska i Joanna Studzińska