• Traduction et représentation 1
  Vol 25 No 45 (2019)

   

  Sous la direction de Jerzy Brzozowski et Spiros Macris

   

  Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy N 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Publikacja dofinansowana przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

  LOGO_MNiSW_-_PL15.jpg

 • Varia
  Vol 25 No 44 (2019)

  pod redakcją
  Marzeny Chrobak i Krzysztofa Hejwowskiego

   

  Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy N 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  LOGO_MNiSW_-_PL13.jpg

 • Z myślą o odbiorcach przekładu
  Vol 25 No 43 (2019)

  pod redakcją Anny Jankowskiej, Olgi Masteli i Łukasza Wiraszki

  Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  LOGO_MNiSW_-_PL12.jpg

 • Points of View on Translator and Interpreter Education
  Vol 24 No 42 (2018)

  Edited by Anna Jankowska, Olga Mastela and Łukasz Wiraszka

  Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  LOGO_MNiSW_-_PL2.jpg

 • Points of View in Translation
  Vol 24 No 41 (2018)

  Edited by Anna Jankowska, Olga Mastela and Łukasz Wiraszka

  Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

   LOGO_MNiSW_-_PL7.jpg

 • Typowe i nietypowe role tłumacza, cz. 2
  Vol 24 No 40 (2018)

  Pod redakcją Adriany Jastrzębskiej i Marzeny Chrobak

  Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  LOGO_MNiSW_-_PL4.jpg

 • Typowe i nietypowe role tłumacza, cz. 1
  Vol 24 No 39 (2018)

  Pod redakcją Adriany Jastrzębskiej i Marzeny Chrobak

  Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  LOGO_MNiSW_-_PL6.jpg

   

 • Profesjonalizacja w kształceniu tłumaczy
  Vol 23 No 38 (2017)

  Pod redakcją Marii Piotrowskiej i Joanny Górnikiewicz

 • Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń cz. 3
  Vol 23 No 37 (2017)

  Pod redakcją Krzysztofa Hejwowskiego i Anny Szczęsny

 • Science-Fiction and Fantasy in Translation
  Vol 23 No 36 (2017)

  Edited by Marzena Chrobak

 • The Marvellous, the Uncanny and Magical Realism in Translation
  Vol 23 No 35 (2017)

  Edited by Marzena Chrobak and Jerzy Brzozowski