Review Process & Reviewers

Peer Review Process

All the articles submitted for publication in Between Original and Translation are peer reviewed for authenticity, ethical issues and usefulness. We welcome submissions of original and unpublished research. The manuscript cannot be simultaneously submitted for publication elsewhere, whether partially or in its entirety. Authors must provide information about all those who have contributed to the creation of the article, by specifying their shares with regard to intellectual and/or financial contribution. Cases of ghostwriting will be reported to the relevant authorities.
Submissions will be reviewed by two independent reviewers, in a double-blind review process.Reviewers of Issues 51-54 (2021)

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech (Uniwersytet Śląski)
Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki)
Dariusz Bralewski (Uniwersytet Łódzki)
Tamara Brzostowska-Teresz­kiewicz (Instytut Badań Literackich PAN)
Jerzy Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Piotr de Bończa Bukowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Małgo­rzata Guławska-Gawkowska (Uniwersytet Warszawski)
Magdalena Heydel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Katarzyna Jastrzębska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Ewa Kujawska-Lis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Jolanta Lubocha-Kruglik (Uniwersytet Śląski)
Renata Makarska (Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji/Germersheim)
Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Magdalena Mitura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Alicja Pstyga (Uniwersytet Gdański)
Ewa Rajewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Pozna­niu)
Stanisław Śnieżewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Warmuzińska-Rogóż (Uniwersytet Śląski)
Elżbieta Wesołowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Moni­ka Woźniak (Uniwersytet La Sapienza)
Paweł Zajas (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Bogdan Zieliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Magdalena Bartłomiejczyk (Uniwersytet Śląski)
Agnieszka Biernacka (Uniwersytet Warszawski)
Esther de Boe (Universiteit Antwerpen)
Agnieszka Chmiel (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ewa Gumul (Uniwersytet Śląski)
Marcin Kowalski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Ewelina Moroń (Uniwersytet Wrocławski)
Jarosław Pacuła (Uniwersytet Śląski)
Rajmund Pietkiewicz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
Jacek Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
Maria Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Piotr Sawicki (Uniwersytet Wrocławski)
Marcin Walczyński (Uniwersytet Wrocławski)
Wojciech Węgrzyniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Henryk Witczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Mirosław S. Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Izabella Zatorska (Uniwersytet Warszawski)Reviewers of Issues 47-50 (2020)

Magdalena Bartłomiejczyk (University of Silesia, Katowice, Poland)
Leszek Berezowski (University of Wrocław, Poland)
Piotr de Bończa Bukowski (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Tamara Brzostowska­-Tereszkiewicz (Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland)
Jerzy Brzozowski (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Agnieszka Chmiel (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
Marzena Chrobak (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Maciej Czerwiński (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Tomasz Dąbek OSB (Pontifical University of John Paul II, Kraków, Poland)
Henryk Drawnel (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Piotr Fast (University of Silesia, Katowice, Poland)
Krzysztof Fordoński (University of Warsaw, Poland)
Michał Garcarz (University of Wrocław, Poland)
Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana a Roma, Italy)
Ewa Gumul (University of Silesia, Katowice, Poland)
Lucyna Harmon (University of Rzeszów, Poland)
Krzysztof Hejwowski (University of Warsaw, Poland)
Katarzyna Jastrzębska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Wojciech Kubiński (University of Gdańsk, Poland)
Edyta Manasterska-­Wiącek (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland)
Wacław Osadnik (University of Alberta, Canada)
Maria Piotrowska (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
Izabela Szymańska (University of Warsaw, Poland)
Piotr Twardzisz (University of Warsaw, Poland)
Dorota Urbanek (University of Warsaw, Poland)
Jacek Waliński (University of Łódź, Poland)
Kalina Wojciechowska (Christian Theological Academy in Warsaw, Poland)
Michał Wojciechowski (Universkity of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland)
Rafał Zarębski (University of Łódź, Poland)Reviewers of Issues 43-46 (2019)

Thomas Beaufils (Université de Lille)
Anna Bednarczyk (University of Łódź)
Anna Bochna­kowa (Jagiellonian University, Kraków)
Dariusz Bralewski (University of Łódź)
Kinga Callebat (Université de Paris-Sorbonne)
Marzena Chrobak (Jagiellonian University, Kraków)
Tomasz Dąbek (Pontifical University of John Paul II, Kraków)
Urszula Dąmbska-Prokop (Jagiellonian University, Kraków)
Marta Gibińska (Jagiellonian University, Kraków)
Krzysztof Hejwowski (University of Warsaw)
Stanisław Jasionowicz (Pedagogical University of Kraków)
Ronald Jenn (Université de Lille)
Anna Jopek-Bosiacka (University of Warsaw)
Kazimierz Jurczak (Jagiellonian University, Kraków)
Artur Kubacki (Pedagogical University of Kraków)
Olga Kubińska (University of Gdańsk)
Maryla Laurent (Université de Lille)
Anders Löjdström (Université de Lille)
Olga Mastela (Jagiellonian University, Kraków)
Enrico Monti (Université de Haute Alsace)
Iwona Piechnik (Jagiellonian University, Kraków)
Marek Piela (Jagiellonian University, Kraków)
Monika Płużyczka (University of Warsaw / Johannes Gutenberg-Universität, Mainz)
Mirosława Podhajecka (University of Opole)
Peter Schnyder (Université de Haute Alsace)
Barbara Sosień (Jagiellonian University, Kraków)
Monika Sułkowska (University of Silesia, Katowice)
Teresa Tomaszkiewicz (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Małgorzata Tryuk (University of Warsaw)
Joanna Warmuzińska-Rogóż (University of Silesia, Katowice)
Bogusława Whyatt (Adam Mickiewicz University, Poznań)Reviewers of Issues 39-42 (2018)

Katarzyna Bazarnik (Jagiellonian University, Kraków)
Leszek Berezowski (University of Wrocław)
Rocío Bernabé Caro (Professional College of Translation and Interpreting of the SDI, Munich)
Łukasz Bogucki (University of Łódź)
Piotr de Bończa Bukowski (Jagiellonian University, Kraków)
Jerzy Brzozowski (Jagiellonian University, Kraków)
Anna Cetera-Włodarczyk (University of Warsaw)
Marzena Chrobak (Jagiellonian University, Kraków)
Joanna Dybiec-Gajer (Pedagogical University of Kraków)
Eva Espasa Borr?s (Universitat de Vic)
Wojciech Figiel (University of Warsaw)
Marta Gibińska (Jagiellonian University, Kraków)
Daniel Gile (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)
Krzysztof Hejwowski (University of Warsaw)
Konrad Klimkowski (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Maria Korusiewicz (University of Bielsko-Biała)
Anna Majkiewicz (Jan Długosz University, Częstochowa)
Paweł Marcinkiewicz (University of Opole)
Jadwiga Miszalska (Jagiellonian University, Kraków)
Margarida Isabel de Oliveira Vale de Gato (University of Lisbon)
Andrzej Pawelec (Jagiellonian University, Kraków)
Maria Piotrowska (Jagiellonian University, Kraków)
Agnieszka Szarkowska (University of Warsaw)
Elżbieta Tabakowska (Jagiellonian University, Kraków)
Małgorzata Tryuk (University of Warsaw)
Marta Uberman (University of Rzeszów)
Jacek Waliński (University of Łódź)