Tłumacz i człowiek teatru: Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855)

Authors

  • Markus Eberharter Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.03

Keywords:

Jan Nepomucen Kamiński, 19th-century literary translation, Polish translations of Schiller, literary Lviv’s life

Abstract

Translator and a Theatre Man: Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855)
The article characterizes Jan Nepomucen Kamiński as a translator and seeks to determine how important to him was his translation work compared to his other activities (e.g. he is mostly known as the director of the Polish theatre in Lviv). Kamiński’s way to becoming a translator is presented, as well as his socialization in languages and literature. Furthermore, the article gives more detailed information about the translations of Schiller, because Kamiński is mainly known as a translator of this German author. Finally, Kamiński’s conception of translation is discussed, based on the lyrical reflections „O tłómaczeniu” [About translation].

https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.03

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bernacki, L. (1911), Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855). Materyały do biografii Kamińskiego i dziejów Teatru polskiego we Lwowie, odbitka z: Stulecie Gazety Lwowskiej, Związkowa Drukarnia, Lwów.

Estreicher, K. (1879), Teatra w Polsce, t. 3, Nakładem Autora, Kraków.

Lasocka, B. (1967a), Teatr Lwowski w latach 1800-1842, PIW, Warszawa.

Lasocka, B.7 (1967b), „Kamiński Jan Nepomucen (1777-1855)”, w: Aleksandrowska, E., [et al.] (red.), Bibliografia Literatury Polskiej. Nowy Korbut, t. 5: Oświecenie. Hasła osobowe I-O, PIW, Warszawa, ss. 52-65.

Lasocka, B. (1972), Jan Nepomucen Kamiński, PIW, Warszawa.

Lasocka, B. (1991), Między klasycyzmem a romantyzmem. Trzy portrety, Wydział Polonistyki UW, Warszawa.

Jabłoński, Z. (1964-1965), „Kamiński Jan Nepomucen Michał”, w: Rostworowski, E. (red.), Polski słownik biograficzny, t. 11, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, ss. 563-566.

„Johann Nepomuk Kaminski” (1855), w: Oesterreichische Blätter für Literatur und Kunst. Beilage zur oesterreichisch-kaiserlichen Wiener Zeitung, 6, ss. 34-35.

Kamiński, J.N. (1831), „Do W..... K..... O tłómaczeniu”, Rozmaitości, 37 i 38, ss. 289-290 i 297-300.

Knot, A. (1959), Dążenia oświatowe młodzieży galicyjskiej w latach 1815-1830, PWN, Wrocław.

Pietrusiński, L. (1851), „Jan Nepomucen Kamiński”, w: Życiorysy znakomitych ludzi wysławionych w różnych zawodach, Nakładem J. Bernsteina Księgarza, Warszawa, ss. 349-371.

Pietrusiński, L. (1858)8, „Czyli pamiętasz? Z listu do mego najukochańszego Józefa”, w: Wieniec, pismo zbiorowe. Ofiarowane Stanisławowi Jachowiczowi przez pierwszych kraju Autorów oraz licznych Jego Przyjaciół i Wielbicieli, t. 3, Alexander Gins, Warszawa, ss. 418-427.

Rulikowski, M. (1926), „Autobiografja J. N. Kamińskiego”, Ruch Literacki, 10, ss. 299-301.

Shakespeare, W. (1805), Hamlet. Krolewicz Dunski. Tragedya w 5 aktach w Angielskim Języku przez Wiekopomnego Schakespeara napisana; z niemieckiego zaś Polskiem piórem przez Jana Nepomucena Kamińskiego przełożona, Mińkowce.

Wasylewski, S. (1921), „Żywot i sprawy Jana Nepomucyna”, w: Wasylewski, S., Historje Lwowskie, Wydawnictwo Polskie, Lwów–Poznań, ss. 47-67.

Downloads

Published

2018-03-30

How to Cite

Eberharter, M. (2018). Tłumacz i człowiek teatru: Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855). Między Oryginałem a Przekładem, 24(1 (39), 43–54. https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.03