Vol. 24 No. 1 (39) (2018): Typowe i nietypowe role tłumacza, cz. 1

Cover of Between Original and Translation

Pod redakcją Adriany Jastrzębskiej i Marzeny Chrobak

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL6.jpg

 

Published: 2018-06-30

Introduction

 • Przedmowa

  Editorial Board
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.00

Articles

 • Rola tłumacza a potrzeby epoki (koncepcje rosyjskie)

  Anna Bednarczyk
  9-23
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.01
 • Role i zadania tłumacza w niemieckiej refleksji translatologicznej doby preromantyzmu i romantyzmu (Herder, Schlegel, Goethe, Schleiermacher)

  Anna Majkiewicz
  25-41
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.02
 • Tłumacz i człowiek teatru: Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855)

  Markus Eberharter
  43-54
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.03
 • Tłumacz w poszukiwaniu prawdy: aletheia w odniesieniu do autorskiego przekładu poezji Sylwii Plath

  Maria Korusiewicz
  55-71
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.04
 • Skopos jako wyznacznik roli tłumacza i jego znaczenie dla dydaktyki

  Katarzyna Kruk-Junger
  73-88
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.05
 • (Nie)typowa rola tłumacza starożytnych tekstów dramatycznych

  Barbara Bibik
  89-102
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.06
 • Aktor w roli tłumacza: Jerzy Radziwiłowicz i Jacek Poniedziałek

  Renata Niziołek
  103-114
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.07
 • Jutro: posthumanistyczny przekład artystyczny

  Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
  115-129
  DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.08