Vol. 24 No. 1 (39) (2018): Typowe i nietypowe role tłumacza, cz. 1

Cover of Between Original and Translation

Pod redakcją Adriany Jastrzębskiej i Marzeny Chrobak

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL6.jpg

 

Published: 2018-06-30