How Can History Support Translation Studies? A Case of the Polish Translators of Faust Between 1826 and 1938

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.05

Abstract

This paper aims to answer the question of who the translators of Faust into Polish between 1826 and 1938 were. The problem is analysed thanks to the application of two research methods. In addition to the translator biography taken from the sociology of translation, a method taken from history, called microhistory, can be used. The use of microhistory in the translator study is useful to identify general trends prevailing in the field of translation and situations common to translators working in the same time frame and geographical-historical space. In this way, it has been possible to establish  that the Faust translators working between 1826 and 1938 were predominantly males, well educated, affected by the political events of the time, and chose to translate Faust as a result of personal literary fascinations.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Antoni Józef Szabrański, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/antoni-jozef-szabranski, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Bassnett, S., Lefevere, A. (1998), “The Translation Turn in Cultural Studies”, [in:] Susan Bassnett, Andre Lefevere eds. Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Multilingual Matters, Clevedon–Philadelphia. 11: 123-139, https://doi.org/10.21832/9781800417892.
View in Google Scholar

Beaupré Antoni, [online] https://archive.ph/20130708230749/http://www.dziejekrakowa.pl/biogramy/index.php?id=963, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Cetera-Włodarczyk, A., Kosim, A. (2019), Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku, p. 1, Zasoby, strategie, recepcja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, https://doi.org/10.31338/uw.9788323538660.
View in Google Scholar

Chesterman, A. (2009), “The Name and Nature of Translator Studies”, Hermes – Journal of Language and Communication in Business. 22(42): 13-22, https://doi.org/10.7146/hjlcb.v22i42.96844.
View in Google Scholar

Ciechanowska, Z. (1949), “Twórczość Goethego w Polsce”, Twórczość. Miesięcznik Literacko-Krytyczny. 8: 89-91.
View in Google Scholar

Ciesielska, B., Gustaw Zieliński (1809-1881), [online] https://www.skepe.pl/240,gustaw-zielinski, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Culler, J. (1998), Teoria literatury (transl. Maria Bassaj), Prószyński i S-ka, Warszawa.
View in Google Scholar

Eberharter, M. (2017), “Wiktor hr. Baworowski. Bibliofil i tłumacz”, Rocznik Przekładoznawczy. 12: 101-115, https://doi.org/10.12775/RP.2017.006.
View in Google Scholar

Eberharter, M. (2018), Die translatorischen Biographien von Jan Nepomucen Kamiński, Walenty Chłędowski und Wiktor Baworowski. Zum Leben und Werk von drei Literaturübersetzern im 19. Jahrhundert, Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
View in Google Scholar

Eberharter, M. (2021), “Translator Biographies as a Contribution to Translator Studies. Case Studies from Nineteenth-Century Galicia”, [in:] Klaus Kaindl, Waltraud Kolb, et al., eds. Literary Translator Studies, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.156.03ebe.
View in Google Scholar

Elżbieciak, J. (2006), “Edmund Kołodziejczyk (1888-1915) – życie i dzieło”, Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny. 10: 120-125.
View in Google Scholar

Garczyński Stefan, [online] https://regionwielkopolska.pl/artykuly-wybitni-wielkopolanie/garczynski-stefan-1805-1833, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Gregorowicz, D. (2014), “Mikrohistoria – otwieranie nowych horyzontów”, [online] https://histmag.org/Mikrohistoria-otwieranie-nowych-horyzontow-9621, visited 4 November 2022.
View in Google Scholar

Gryglewski, R.W., Leon Wachholz (1867-1942), [online] https://khm.cm-uj.krakow.pl/sylwetki-historykow-medycyny/leon-wachholz-1867-1942, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Grzegorczyk, P. (1949), “Józef Birkenmajer w 10-lecie zgonu”, Dziś i Jutro. 39(201): 7-8.
View in Google Scholar

Henryk Balk, https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Henryk_Balk, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Hulewicz, W., Polski Faust: rzecz o nowych polskich przekładach, o sposobach tłumaczenia i o polemice dookolnej, [online] https://bc.radom.pl/dlibra/show-content/publication/edition/24781?id=24781, visited 27 February 2023.
View in Google Scholar

“Inteligencja”, [in:] Encyklopedia PWN, [online] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/inteligencja;3915040.html, visited 21 January 2023.
View in Google Scholar

Józef Antoni Beaupré − krzemieniecki lekarz, „osobisty rodziny Słowackich przyjaciel”, zesłaniec, [online] http://literackiekresy.blogspot.com/2015/09/jozef-antoni-beaupre-krzemieniecki.html, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Kaindl, K., Kolb, W., et al., (eds) (2021), Literary Translator Studies, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.156.
View in Google Scholar

Kołodziejczyk, E. (1913), Goethe w Polsce, Fundusz Naukowy, Kraków.
View in Google Scholar

Kopczyński, K. (1992), “Mickiewicz w systemie carskich zakazów. 1831-1855. Cenzura, prawo i próby ich oficjalnego omijania”, Pamiętnik Literacki. 83(3): 153-170.
View in Google Scholar

Kopeć, G., Sztaudynger Jan Izydor, http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/366/sztaudynger.html, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Korsak, J. (1826), “Monolog”, Dziennik Warszawski. 5: 178-179.
View in Google Scholar

Kozłowska, M., Witold Hulewicz, [online] https://encyklopediateatru.pl/osoby/40840/witold-hulewicz, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Kurska, A. (2017), “Mickiewicz i «duch luterski»”, Zagadnienia Rodzajów Literackich. 60(4): 85-96.
View in Google Scholar

Makarska, R. (2014), “Die Rückkehr des Übersetzers. Zum Nutzen einer Übersetzerbiographie”, [in:] Andreas Kelletat, Aleksey Tashinskiy, eds. Übersetzer als Entdecker. Ihr Leben und Werk als Gegenstand translationswissenschaftlicher und literaturgeschichtlicher Forschung, Frank & Timme, Berlin.
View in Google Scholar

Makarska, R. (2016), “Translationsbiografische Forschung. Am Beispiel von Siegfried Lipiner (1856-1911) und Grete Reiner (1892-1944)”, [in:] Andreas Kelletat, Aleksey Tashinskiy, et al., eds. Übersetzerforschung. Neue Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des Ubersetzens, Frank & Timme, Berlin.
View in Google Scholar

Maleczyńska, K. (1987), Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Maykowski, S. (1938), „Noc”, „Piwnica Auerbacha”, [in:] Juliusz Balicki, ed. Wypisy z literatury polskiej, vol. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów.
View in Google Scholar

Medick, H. (1996), “Mikrohisotria”, [in:] Winfried Schulze, ed. Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria (transl. Andrzej Kopacki), Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
View in Google Scholar

Obrączka, P. (1999), Literatura niemieckojęzyczna w Polsce 1887-1914. Bibliografia przekładów, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole.
View in Google Scholar

Orman, E., Kazimierz Strzyżewski (1862-1915), https://www.muzeum.gostyn.pl/Gosty%C5%84ski%20S%C5%82ownik%20Biograficzny?idAkt=1420, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Piber, A., Stankiewicz, W. (1978), “Niemojewski Andrzej Jan”, [in:] Emanuel Rostworowski, ed. Polski Słownik Biograficzny, vol. 23, Zakład
View in Google Scholar

Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Profesor Stanisław Estreicher (1869-1939), http://www.common.law.uj.edu.pl/wydzial/historia/estreicher, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Pym, A. (2006), “On the Social and the Cultural in Translation Studies”, [in:] Anthony Pym, Miriam Shlesinger, et al., eds. Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.67.
View in Google Scholar

Pym, A. (2009), “Humanizing Translation History”, Hermes – Journal of Language and Communication Studies. 42: 23-45.
View in Google Scholar

Rduch, R. (2019), “Die Macht der Philologie oder: Wie man mit Goethes freundlicher Unterstützung Polen germanisieren wollte”, Jahrbuch für Internationale Germanistik. 51(2): 275-292, https://doi.org/10.3726/JA512_275.
View in Google Scholar

Reynolds, M. (2018), “Literatura w historii (i historii przekładów)”, Przekładaniec 36: 7-24, https://doi.org/10.4467/16891864PC.18.001.9543.
View in Google Scholar

Rostworowski, E. (1988), “Reis Zygmunt”, [in:] Emanuel Rostworowski, ed. Polski Słownik Biograficzny, vol. 31, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
View in Google Scholar

Sadowski, L. (1988), Polska inteligencja prowincjonalna i jej ideowe dylematy na przełomie XIX i XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
View in Google Scholar

Semkowicz, W. (1936), “Bielowski August”, [in:] Władysław Konopczyński, ed. Polski Słownik Biograficzny, vol. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
View in Google Scholar

Sosnowski, M. (2015), Jan Kasprowicz. Opowieść biograficzna, p. 1, Chłopska sukmana (1860-1889), Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Zakopane.
View in Google Scholar

Stempowski, J. (2018), Inteligencja polska i jej losy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza (1914-1939), [online] https://wiez.pl/2018/12/10/inteligencja-polska-i-jejlosy-w-ciagu-ostatniego-cwiercwiecza-1914-1939, visited 21 January 2023.
View in Google Scholar

Strzyżewski, https://genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php?nazwisko=Strzy-%C5%Bcewski, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Szenic, S. (1983), Cmentarz Powązkowski. Zmarli i ich rodziny. 1891-1918, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
View in Google Scholar

Szmydtowa, Z. (1950), Mickiewicz jako tłumacz z literatur zachodnioeuropejskich, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
View in Google Scholar

Venuti, V. (1995), Translator’s Invisibility: A History of Translation, Routledge, London.
View in Google Scholar

Walicki, https://genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php?nazwisko=Walicki,visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

What is History?, [online] https://www.historytoday.com/archive/head-head/what-history, visited 4 November 2022.
View in Google Scholar

Włodzimierz Wolski, [online] https://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/wlodzimierz-wolski, visited 30 November 2022.
View in Google Scholar

Wolf, M., (ed.) (2006), Übersetzen – Translating – Traduire: Towards a “Social Turn”?, LIT, Wien–Berlin.
View in Google Scholar

Żarnowski, J. (1964), Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
View in Google Scholar

Żbikowski, P. (1964), “Jezierski Feliks”, [in:] Emanuel Rostworowski, ed. Polski Słownik Biograficzny, vol. 11, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Żyromski, M. (2000), “Dziewiętnastowieczna rodzina polska”, [in:] Roczniki Socjologii Rodziny. 12: 173-188.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Siwek, K. (2023). How Can History Support Translation Studies? A Case of the Polish Translators of Faust Between 1826 and 1938. Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), 89–105. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.05