Cenzura obyczajowa w PRL wobec przekładu literackiego: nieprzyzwoity Mario Vargas Llosa

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.06

Abstract

MORAL CENSORSHIP IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF POLAND TOWARDS LITERARY TRANSLATION: THE OBSCENE MARIO VARGAS LLOSA

This article deals with the problem of moral censorship in literary translations in the People’s Republic of Poland, which is rarely discussed as researchers usually focus on political censorship. The case study is the novel The Time of the Hero by Mario Vargas Llosa. Fragments of this work which contained graphic erotic descriptions were removed from the first Polish edition. They were identified by comparing the original text and the translation, as well as subsequent Polish editions. The author suggests that research on moral censorship in the second half of the 20th century should be continued and indicates possible areas of investigation.

 

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Aguirre, C. (2015), «La ciudad y los perros»: Biografía de una novela, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, https://doi.org/10.18800/9786123170868.
View in Google Scholar

Bratkowski, P. (2000), „Balzak, który przeczytał Joyce’a”, Gazeta Wyborcza. 258: 14-16.
View in Google Scholar

Budnik, M., Budrowska, K. et al. (red.) (2014), Kariera pisarza w PRL-u, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa.
View in Google Scholar

Budrowska, K. (2012), „Cenzura, tabu i wstyd. Cenzura obyczajowa PRL-u (1948-1958)”, Napis. 18: 229-244, https://doi.org/10.18318/napis.2012.1.15.
View in Google Scholar

Budrowska, K. (2013), Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy XX wieku, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa.
View in Google Scholar

Czapliński, P. (1997), Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
View in Google Scholar

Gardecki, W. (2019), Cenzura wobec literatury polskiej w latach osiemdziesiątych XX w., Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa.
View in Google Scholar

Herrero-Olaizola, A. (2007), The Censorship Files: Latin American Writers and Franco’s Spain, State University of New York Press, Albany, https://doi.org/10.1353/book5159.
View in Google Scholar

Karczewska-Markiewicz, Z. (1971), „Literatura peruwiańska”, Rocznik Literacki: 442-444.
View in Google Scholar

Karczewska-Markiewicz, Z. (1973), „Literatury iberoamerykańskie”, Rocznik Literacki: 443-452.
View in Google Scholar

Karczewska-Markiewicz, Z. (1974), „Literatury iberoamerykańskie”, Rocznik Literacki. 468-470.
View in Google Scholar

Kuhiwczak, P. (2011), „Translation and Censorship”, Translation Studies. 4(3): 358-373, https://doi.org/10.1080/14781700.2011.589657.
View in Google Scholar

Looby, R. (2015), Censorship, Translation and English Language Fiction in People’s Poland, Brill, Rodopi, Leiden–Boston, https://doi.
View in Google Scholar

org/10.1163/9789004293069.
View in Google Scholar

Łęcicki, G. (2015), „Cenzura w Polsce Ludowej: propaganda, manipulacja, destrukcja”, Kwartalnik Nauk o Mediach. 2, [online] http://knm.uksw.edu.pl/cenzura-w-polsce-ludowej-propaganda-manipulacja-destrukcja, 10.01.2023.
View in Google Scholar

Mielczarek, T. (2010), „Uwarunkowania prawne funkcjonowania cenzury w PRL”, Rocznik Prasoznawczy. 4: 29-49.
View in Google Scholar

Mojsak, K. (2016), Cenzura wobec prozy „nowoczesnej”. 1956-1965, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa.
View in Google Scholar

Nowak, P. (2013), „Skuteczna czy nieskuteczna? Socjalistyczna cenzura w czasach terroru stalinowskiego. Studium przypadku poznańskiego wydawnictwa Albertinum (Księgarni św. Wojciecha)”, Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2(11): 31-47, https://doi.org/10.12775/TSB.2013.020.
View in Google Scholar

Osęka, P. (2011), „Gospodraka na froncie ideologicznym”, [w:] Agnieszka Radzikowska, red. Sekrety PRL-u, G+J książki, Warszawa.
View in Google Scholar

Pluta, N. (2010), „Literatura hispanoamerykańska”, [w:] Nina Pluta, Ewa Łukaszyk, Historia literatur iberoamerykańskich, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Recenzja cenzorska „Miasta i psów” Maria Vargasa Llosy (1971), Pion Publikacji Nieperiodycznych, Archiwum Akt Nowych, Warszawa.
View in Google Scholar

Steenmeijer, M. (2002), „How the West Was Won: Translations of Spanish American Fiction in Europe and the United States”, [w:] Daniel Balderston, Marcy E. Schwartz, red. Voice-Overs: Translation and Latin American Literature, State Univeristy of New York Press, Albany.
View in Google Scholar

Szymańska, I. (2001), Miałam dar zachwytu. Wspomnienia wydawcy, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Świstak, M. (2010), „Niepolityczne tabu, czyli o cenzurze obyczajowej lat 80.”, [w:] Ewa Skorupa, red. Przeskoczyć tę studnię strachu. Autor i dzieło a cenzura PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

Vilela Galván, S. (2003), El cadete Vargas Llosa. La historia oculta tras «La ciudad y los perros», Planeta, Santiago de Chile.
View in Google Scholar

Wiśniewska-Grabarczyk, A. (2021), Książki z Mysiej. Literatura w świetle poufnych Biuletynów urzędu cenzury z lat 1945-1956, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa.
View in Google Scholar

Żukrowski, W. (1972), „Schodzenie na psy”, Nowe Książki. 2: 48-50.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Gaszyńska-Magiera, M. (2023). Cenzura obyczajowa w PRL wobec przekładu literackiego: nieprzyzwoity Mario Vargas Llosa. Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), 109–123. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.06