Vol. 24 No. 3 (41) (2018): Points of View in Translation

Cover of Between Original and Translation

Edited by Anna Jankowska, Olga Mastela and Łukasz Wiraszka

Digitalizacja czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 LOGO_MNiSW_-_PL7.jpg

Published: 2018-09-30