Russia in the Global Economy

Theory and Practice

Authors

  • Michał Kuryłowicz Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.62.04

Keywords:

Russia, global economy, state corporations, Glazyev, semiperiphery

Abstract

The aim of the article is to analyze the Russian economic policy in its external dimension (economic expansion), in the context of discussions about changes in the global economy held in the Russian Federation. The starting point for reflections in this respect is Sergey Glazyev’s view of the current evolution of international relations. The article contrasts the propositions of the Russian author and the strategy of activities of the Kremlin, which uses the state corporations for its external targets.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

“AES ‘Akkuju’ (Turcyja)”, RIA Nowosti, 10 December 2017, at <https://ria.ru/20171210/1510584872.html>.
Google Scholar

Bartnicki A., Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji. 1991-2004, Białystok 2007.
Google Scholar

Bogaturow A., “Gieoekonomiczeskaja altiernatiwa gieopolitikie”, Nawigut, no. 1 (1999).
Google Scholar

Bodrunow S., Tieorija i praktika importozamieszczenija. Uroki i problemy, Sankt-Pietierburg 2015.
Google Scholar

Ćwiek-Karpowicz J., “Reforma władzy państwowej w okresie prezydentury Władimira Putina”, in A. Skrzypek, S. Bieleń (eds), Rosja. Refleksje o transformacji, Warszawa 2010.
Google Scholar

Dymitriew M., Aleksaszenko S., Perspektywy gospodarki rosyjskiej po kryzysie i wyborach, Warszawa 2000.
Google Scholar

Ekiert T., “Znaczenie sektora surowcowo-energetycznego dla gospodarki rosyjskiej i światowego bilansu energetycznego”, in A. Skrzypek, S. Bieleń (eds), Rosja. Refleksje o transformacji, Warszawa 2010.
Google Scholar

“Ekonomisty: importozamieszczenije w Rossii priostanowiłos’”, Kommiersant, 7 November 2016, at <https://www.kommersant.ru/doc/3136206>.
Google Scholar

Falachow R., Srulit’ s obocziny, Gazieta.Ru, 27 March 2017, at <https://www.gazeta.ru/business/2017/03/27/10595417.shtml>.
Google Scholar

“Fiedieralnyj zakon O Gosudarstwiennoj korporacyi po atomnoj eniergii ‘Rosatom’, Priniat Gosudarstwiennoj Dumoj 13 nojabria 2007 goda, № 317-FZ”, Priezidient Rossii, 1 December 2007, at <http://www.kremlin.ru/acts/bank/26621>.
Google Scholar

“Fiedieralnyj zakon O Gosudarstwiennoj korporacyi po kosmiczeskoj diejatielnosti ‘Roskosmos’, Priniat Gosudarstwiennoj Dumoj 1 ijula 2015 goda, № 215-FZO”, Priezidient Rossii, 13 July 2015, at <http://www.kremlin.ru/acts/bank/39889>.
Google Scholar

“Fiedieralnyj zakon O Gosudarstwiennoj korporacyi po sodiejstwiju razrabotkie, proizwodstwu i eksportu wysokotiechnołogicznoj promyszlennoj produkcyi ‘Rostiechnołogii’, Priniat Gosudarstwiennoj Dumoj 9 nojabria 2007 goda, № 259-FZ”, Priezidient Rossii, 23 November 2007, at <http://www.kremlin.ru/acts/bank/26518>.
Google Scholar

Gardocki S., Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej, Toruń 2008.
Google Scholar

“Gława WTB raskrył podrobnosti płana po diedołłarizacyi”, Izwiestija, 14 September 2018, at <https://iz.ru/788889/2018-09-14/glava-vtb-raskryl-podrobnosti-plana-po-dedollarizatcii>.
Google Scholar

Głazjew S., “Chotim rywok – nużny inwiesticyi”, Izborskij kłub, 21 June 2019, at <https://izborsk-club.ru/17156>.
Google Scholar

Głazjew S., “Prawitielstwo samo zabłokirowało ekonomiczeskij rost”, Izborskij kłub, 20 June 2019, at <https://izborsk-club.ru/17151>.
Google Scholar

Głazjew S., “Siem’ scenarijew dla Rossii”, Izborskij kłub, 28 February 2017, at <https://izborsk-club.ru/12582>.
Google Scholar

Głazjew S., Tieorija dołgosrocznogo tiechniko-ekonomiczeskogo razwitija, Moskwa 1993.
Google Scholar

Głazjew S., “Zakonomiernost’ smieny mirochoziajstwiennych układow wrazwitii mirowoj ekonomiczeskoj sistiemy i swiazannych s nimi politiczeskich izmienienij”, Nauka. Kultura. Obszczestwo, no. 3 (2016).
Google Scholar

Godowoj otczet. Itogi diejatielnosti gosudarstwiennoj korporacyi po atomnoj eniergii “Rosatom” za 2017 god, at <https://www.rosatom.ru/upload/iblock/e5d/e5d0fefbd69c8d8a779ef817be2a63d0.pdf>.
Google Scholar

Iwanowa W., “Ekonomiko-prawowyje osobiennosti gosudarstwiennych korporacyj i ich rol w razwitii inwiesticyonnogo processa w Rossii”, Woprosy ekonomiki i prawa, no. 4 (2012).
Google Scholar

“Kabmin oprowierg soobszczenija o płanach otkaza ot dołłara”, Izwiestija, 3 October 2018, at <https://iz.ru/795979/2018-10-03/kabmin-oproverg-soobshcheniia-o-planakh-otkazaot-dollara>.
Google Scholar

Kazancew W., Prioritietnyje nacyonalnyje projekty i nowaja idieołogija dla Rossii, Moskwa 2007.
Google Scholar

Koczetow E., Gieoekonomika. Oswojenije mirowogo ekonomiczeskogo prostranstwa, Moskwa 2006.
Google Scholar

Kołłontaj W., “O nieolibieralnoj modieli głobalizacyi”, in Postindustrialnyj mir: centr, pierifierija, Rossija, vol. 1: Obszczije problemy postindustrialnoj epochi, Moskwa 1999.
Google Scholar

Konotopow M., Smietanin S., Istorija ekonomiki Rossii, Moskwa 2008.
Google Scholar

“Koncepcyja dołgosrocznogo socyalno-ekonomiczeskogo razwitija Rossijskoj Fiedieracyi na pieriod do 2020 goda, utwierżdiena rasporiażenijem Prawitielstwa RF ot 17 nojabria 2008 goda №1662-r.”, Prawitielstwo Rossii, 17 November 2008, at <http://government.ru/info/6217/>.
Google Scholar

Kosowska K., Rosyjski sektor naftowy wobec nowych wyzwań na rynku krajowym i zagranicznym, Kraków 2016.
Google Scholar

Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, transl. by E. Kania, Wrocław 2000.
Google Scholar

Lorot P., Introduction à la géoéconomie, Paris 1999.
Google Scholar

Miedwiediew D., “Posłanije Fiedieralnomu Sobraniju Rossijskoj Fiedieracyi”, Priezidient Rossii, 12 November 2009, at <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/5979>.
Google Scholar

Młynarski T., Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu, Kraków 2016.
Google Scholar

Moisiejew W., Gosudarstwiennaja politika ekonomiczeskogo razwitija sowriemiennoj Rossii (2000-2016 gg.), Moskwa–Bierlin 2017.
Google Scholar

“Mołocznyje wojny Biełarus’ vs Rossija”, Agronews, 2019, at <https://agronews.com/by/ru/news/themes/841>.
Google Scholar

Nauka i innowacyi, at <https://niirosatom.ru/en/>.
Google Scholar

Nieklessa A., “Gieoekonomiczeskaja formuła miroustrojstwa. Trajektorii Rossii w nowom uniwiersumie”, in Gieoekonomiczeskaja formuła miroustrojstwa. Rossija w nowom uniwiersumie. Matieriały postojanno diejstwujuszczego naucznogo sietinara, vol. 1, Moskwa 2009.
Google Scholar

Nieklessa A., “Gieoekonomiczeskaja sistiema miroustrojstwa i Rossija”, Sowriemiennaja konkuriencyja, vol. 6, no. 12 (2008).
Google Scholar

“O Rosatomie”, Rosatom, at <https://www.rosatom.ru/about/>.
Google Scholar

Obłój K., “Modele biznesowe: Operator i Integrator”, Przegląd Organizacji, no. 11 (2001), https://doi.org/10.33141/po.2001.11.01.
Google Scholar

“Problemy importozawisimosti rossijskoj promyszlennosti i importozamieszczenija w 2014-2018 gg.”, Neftegaz.ru, 10 April 2019, at <https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/386953-problemy-importozavisimosti-rossiyskoy-promyshlennosti-i-importozameshcheniya-v-2014-2018-gg/>.
Google Scholar

“Putin prizwał sozdat’ bolszoje Jewrazijskoje partnierstwo”, TASS, 17 June 2016, at <https://tass.ru/pmef-2016/article/3376295>.
Google Scholar

Rodkiewicz W., “Rosja: umacnianie wpływów w Egipcie”, Ośrodek Studiów Wschodnich, 13 December 2017, at <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-12-13/rosja-umacnianie-wplywow-w-egipcie>.
Google Scholar

“Sogłaszenije ot 07.09.2018 mieżdu Prawitielstwom Rossijskoj Fiedieracyi i Prawitielstwom Riespubliki Uzbiekistan o sotrudniczestwie w stroitielstwie na tierritorii Riespubliki Uzbiekistan atomnoj elektrostancyi”, Ministierstwo inostrannych dieł Rossijskoj Fiedieracyi, at <http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/53357?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=true&_storageviewer_WAR_-storageviewerportlet_sdAttr_countries_key_field=-%D0%A3%D0%97%D0%91%D0%95%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D&_-storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_-storageviewerportlet_andOperator=1>.
Google Scholar

Stanczenko W., “Niekotoryje osobiennosti gieopoliticzeskoj modieli w epochu głobalizacyi i Rossija”, in Postindustrialnyj mir: centr, pierifierija, Rossija, vol. 3: Osobyj słuczaj Rossii, Moskwa 1999.
Google Scholar

Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2001.
Google Scholar

“Stratiegija ekonomiczeskoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi na pieriod do 2030 goda. Utwierżdiena Ukazom Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi ot 13 maja 2017 g., № 208”, Prawitielstwo Rossii, at <http://government.ru/docs/all/111512/>.
Google Scholar

“Strojaszczijesia AES”, Rosatom, at <https://rosatom.ru/production/design/stroyashchiesyaaes/>.
Google Scholar

Topolski I., Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2004.
Google Scholar

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, transl. by K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa 2007.
Google Scholar

Wyciszkiewicz E., “Rosyjski sektor naftowo-gazowy – uwarunkowania wewnętrzne i perspektywy rozwoju”, in E. Wyciszkiewicz (ed.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim, Warszawa 2008.
Google Scholar

Zon H. von, “Modes of Integration in the World Economy: The Case of Russia under Putin”, in A. Makarychev, A. Mommen (eds), Russia’s Changing Economic and Political Regimes. The Putin Years and Afterwards, London 2013.
Google Scholar

Downloads

Published

2019-10-31

How to Cite

Kuryłowicz, Michał. 2019. “Russia in the Global Economy: Theory and Practice”. Politeja 16 (5(62):51-67. https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.62.04.