Vol. 12 No. 7 (34/2) (2015): Studia Rosyjskie. Polityka. Kultura polityczna. Stosunki międzynarodowe. Relacje polsko-rosyjskie

					View Vol. 12 No. 7 (34/2) (2015): Studia Rosyjskie. Polityka. Kultura polityczna. Stosunki międzynarodowe. Relacje polsko-rosyjskie

Pod red. Artura Demczuka, Iwana Radikowa i Andrzeja Dudka
tłum. Magdalena Romanowska

Published: 2015-06-25

Preface

 • Od Redaktora Naczelnego

  Bogdan Szlachta
  5-6
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.01

Articles

 • O niektórych cechach swoistych ewolucji współczesnego rosyjskiego sytemu politycznego

  Władimir Gutorow
  7-18
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.02
 • System wielopartyjny we współczesnej Rosji: etapy powstawania i rozwoju

  Andriej Szutow
  19-32
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.03
 • System wzajemnych relacji między centrum i regionami: lekcja rodzimej tradycji politycznej

  Walerij Kowalenko
  33-42
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.04
 • Potencjał konfliktowy federalizmu etnicznego w Rosji

  Walerij Aczkasow
  43-61
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.05
 • Polityczna i obywatelska aktywność ludności współczesnej Rosji

  Iwan Radikow
  63-78
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.06
 • Rozwój innowacyjności w Rosji w XXI w.: zadania i perspektywy

  Jekatierina Kirsanowa
  79-85
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.07
 • Archetypowe i sakralne podstawy rosyjskiej kultury politycznej

  Irina Wasilenko
  87-100
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.08
 • Pamięć polityczna i polityka pamięci w teorii i praktyce symbolicznej dominacji elit postradzieckich

  Konstantin Zawierszynskij
  101-116
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.09
 • Rosyjska elita: historia i współczesność

  Aleksandr Koczetkow
  117-129
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.10
 • Przemiany tożsamości postradzieckich w Rosji

  Władimir Kapicyn
  131-145
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.11
 • Stosunek mieszkańców stolicy do ekologicznej polityki władz Moskwy

  Grigorij Butyrin
  147-166
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.12
 • Interesy i wartości we współczesnych konfliktach międzynarodowych: ewolucyjna zmiana paradygmatu

  Andriej Manojło
  167-179
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.13
 • Kraje Europy Środkowej i Wschodniej i rozszerzenie NATO a polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w latach 1992‑1994

  Igor Grieckij
  181-194
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.14
 • Podstawowe sprzeczności w rosyjsko‑indyjskich relacjach i zmiana wektora polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w ramach trójkąta Rosja–Chiny–Indie

  Kiriłł Lichaczew
  195-207
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.15
 • Rosyjskie inicjatywy w sferze zarządzania Internetem

  Siergiej Szyrin
  209-220
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.16
 • Trójkąt „Krym–Rosja–Ukraina": analiza polityczno‑prawna rozwoju wydarzeń

  Ildus Jarulin, Konstantin Jarulin, Dana Baszarymowa
  221-232
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.17
 • „Wewnętrzna” rusofobia i „kwestia polska” w Rosji w XIX w.

  Aleksandr Szyrinianc, Anna Myrikowa
  233-246
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.18
 • Kędy do nas? W poszukiwaniu dróg do wzajemnego zrozumienia Polaków i Rosjan

  Aleksandr Lipatow
  247-260
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.19
 • Przegląd współczesnych form współpracy polsko‑rosyjskiej w sferze nauki, kultury i edukacji

  Swietłana Kędziora
  261-270
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_2.20