Polityczne i ekonomiczne problemy rozwoju strefy euro

  • Radosław Kupczyk University of Wrocław
Keywords: monetary union, economic policy, theory of optimal currency areas, economic management

Abstract

Political and Economic Problems of the Euro Area Development

The aim of the article is to examine how political and economic changes introduced in the field of economic governance as a result of the economic crisis will affect the effectiveness of economic policy at the supranational level. The first part presents problems related to the political conditions of the functioning of the euro area. In the second part, proposals for institutional changes affecting the improvement of economic policy coordination were analysed. The research was based on the theory of the optimal currency area using the system method.

References

De Grauwe P., Ji Y., How Much Fiscal Discipline in a Monetary Union, „Journal of Macroeconomics” 2014, Vol. 39, https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2013.08.016.

Hefftler C., Wessels W., The Democratic Legitimacy of the EU’s Economic Governance and National Parliaments, Roma 2013, IAI Working Papers, 1313.

Maduro M., De Witte B., Kumm M., The Democratic Governance of the Euro, Fiesole 2012, Policy Paper (Robert Schuman Centre), 12/8.

Moravcsik A., In Defence of the „Democratic Deficit”: Reassessing Legitimacy in the European Union, Cambridge 2002, Center for European Studies Working Paper Series, 92.

Mucha‑Leszko B., Strefa euro. Wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Lublin 2007.

Sławiński A., Strefa euro: scenariusz alternatywny, „Folia Oeconomica” 2012, nr 273.

Sum K., Teoria optymalnych obszarów walutowych, „International Journal of Management and Economics” 2011, nr 29.

Szpunar P., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, Warszawa 2012, Materiały i Studia – Narodowy Bank Polski, nr 278.

Webber D., European Disintegration? The Politics of Crisis in the European Union, London 2019, The European Union Series. Issues.

Weiler J.H.H., In the Face of Crisis: Input Legitimacy, Output Legitimacy and the Political Messianism of European Integration, „Journal of European Integration” 2012, Vol. 34, nr 7, https://doi.org/10.1080/07036337.2012.726017.

Wróblewski Ł., Kryzys Unii Gospodarczej i Walutowej – przyczyny i dotychczasowe rozwiązania, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012, nr 74.

Zwierzchlewski S., Stabilność unii walutowej, Toruń 2015.

Published
2020-06-25
How to Cite
Kupczyk, Radosław. 2020. “Polityczne I Ekonomiczne Problemy Rozwoju Strefy Euro”. Politeja 17 (3(66), 79-89. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.05.