Niewygodne dziedzictwo?

Znaczenie pogańskiego antyku w przestrzeni chrześcijańskiego Rzymu

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.05

Keywords:

Rome, cultural heritage, Christianity, paganism

Abstract

Uncomfortable Heritage? The Meaning of Pagan Antiquity in the Space of Christian Rome

The decline of paganism in Late Antiquity contributed to the transformation of culture of the roman society. With the victory of Christianity, which became firstly a dominant and later the only accepted religion, the objects of the classical culture became a problematic heritage. The aim of the paper is to present the Christians’ shifting attitude towards the material remains of the pagan culture and the way in which they influenced and shaped the identity of the Christian community. These processes are analyzed on the example of Rome in the period from the 4th to the 6th century. Special attention is paid to the area of the Roman Forum, which was characterized by exceptional accumulation and density of the monuments which constituted the pagan heritage. Since it was the central and representative space, the symbolical character of the forum was very important for the leaders of the local community and its transformations reflect very well the changing attitude of the Christians towards the pagan heritage.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Michał Kuźmiński, University of Warsaw, Poland

Absolwent archeologii i student kulturoznawstwa. Od 2020 roku doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, gdzie przygotowuje pracę na temat transformacji miejskiej przestrzeni publicznej na przykładzie Forum Romanum w późnym antyku. Uczestnik różnych wykopalisk krajowych i zagranicznych, m.in. w Rosji, Kosowie i na Cyprze. Stypendysta Fundacji Roberta Andersona w Londynie.

References

Barnes T., Zosimus, [w:] Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World, red. G.W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar, Cambridge 1999.

Chenault R., Beyond Pagans and Christians: Politics and Intra-Christian Conflict in the Controversy over the Altar of Victory, [w:] Pagans and Christians in Late Antique Rome: Conflict, Competition, and Coexistence in the Fourth Century, red. M.R. Salzman, M. Sághy, R.L. Testa, New York 2016, https://doi.org/10.1017/CBO9781316274989.003.

Chenault R., Statues of Senators in the Forum of Trajan and the Roman Forum in Late Antiquity, „The Journal of Roman Studies” 2012, vol. 102, s. 103-132, https://doi.org/10.1017/S0075435812000020.

Creighton O., Contested Townscapes: The Walled City as World Heritage, „World Archaeology” 2007, vol. 39, nr 3, s. 339-354, https://doi.org/10.1080/00438240701464822.

Deichmann F., Die Spolien in der spätantiken Architektur, München 1975.

Fischer S., Lejdegård H., Victor H., The Fall and Decline of the Roman Urban Mind, [w:] The Urban Mind: Cultural and Environmental Dynamics, red. J. Sinclair i in., Uppsala 2010.

Gwynn D., The „End” Of Roman Senatorial Paganism, [w:] The Archaeology of Late Antique „Paganism”, red. L. Lavan, M. Mulryan, Leiden–Boston 2011, https://doi.org/10.1163/22134522-90000155.

Hansen M., The Eloquence of Appropriation: Prolegomena to an Understanding of Spolia in Early Christian Rome, Rome 2003.

Heather P., 410 and the End of Civilisation, [w:] The Sack of Rome in 410 AD: The Event, its Context and its Impact. Proceedings of the Conference Held at the German Archaeological Institute at Rome, 04-06 November 2010, red. J. Lipps, C. Machado, P. Von Rummel, Wiesbaden 2013.

Hendrix H., Thessalonica, Thessalonians, [w:] Encyclopedia of Early Christianity, red. E. Ferguson, New York–London 1990.

Kalas G., The Restoration of the Roman Forum in Late Antiquity: Transforming Public Space, Austin 2015, https://doi.org/10.7560/760783.

Keresztes P., From the Great Persecution to the Peace of Galerius, „Vigiliae Christianae” 1983, nr 37(4), s. 379-399, https://doi.org/10.1163/157007283X00241.

Krautheimer R., Rome: Profile of a City, 312-1308, Princeton 1980.

Lim R., Christian Triumph and Controversy, [w:] Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World, red. G.W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar, Cambridge 1999.

Marrou H.I., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III-VI wiek, przeł. M. Węcowski, Warszawa 1997.

Maskarinec M., City of Saints: Rebuilding Rome in the Early Middle Ages, Philadelphia 2018, https://doi.org/10.9783/9780812294958.

Ożóg M., Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw, Kraków 2009.

Pawlak M., Rzymski Zachód w latach 395-493, [w:] Świat rzymski w V wieku, red. R. Kosiński, K. Twardowska, Kraków 2010.

Pohlsander H., The Emperor Constantine, London 2004.

Pohlsander H., Victory: The Story of a Statue, „Zeitschrift für Alte Geschichte” 1969, nr 18(5), s. 588‒597.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 4: Szkoły epoki Cesarstwa, przeł. E.I. Zieliński, M. Podbielski, Lublin 2012.

Saradi-Mendelovici H., Christian Attitudes toward Pagan Monuments in Late Antiquity and Their Legacy in Later Byzantine Centuries, „Dumbarton Oaks Papers” 1990, vol. 44, s. 47-61, https://doi.org/10.2307/1291617.

Spera L., La cristianizzazione del Foro romano e del Palatino: Prima e dopo Giovanni VII, [w:] Santa Maria Antiqua tra Roma e Bisanzio, red. M. Andaloro, G. Bordi, G. Morganti, Milano 2016.

Symmachus A., Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej. List 72 i 73 świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, oraz Trzecia Mowa Symmacha, prefekta Miasta Rzymu, przeł. P. Nowak, Poznań 2005.

Szoka A., Poganie w świecie rzymskim w IV wieku, [w:] Świat rzymski w IV wieku, red. P. Filipczak, R. Kosiński, Kraków 2015.

Tunbridge J., Ashworth G., Dissonant Heritage: Managing the Past as a Resource in Conflict, Chichester 1996.

Twine K., The City in Decline: Rome in Late Antiquity, „Middle States Geographer” 1992, vol. 25, s. 134‒137.

Vera D., Symmachus, [w:] Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World, red. G.W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar, Cambridge 1999.

Watkin D., The Roman Forum, Cambridge 2009.

Downloads

Published

2021-12-15 — Updated on 2022-02-25

Versions

How to Cite

Kuźmiński, Michał. (2021) 2022. “Niewygodne Dziedzictwo? : Znaczenie pogańskiego Antyku W Przestrzeni chrześcijańskiego Rzymu”. Politeja 18 (5(74):73-87. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.05.