Cultural Aspects of the Dispute Regarding Forms of Commemoration of KL Plaszow in Krakow

Authors

  • Sylwia Porąbka Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.09

Keywords:

conflict, memorial site, memory, social conflict

Abstract

Cultural Aspects of the Dispute Regarding Forms of Commemoration of KL Plaszow in Krakow
The “Museum – Memorial site KL Plaszow” has been the subject of dispute between the authorities of Krakow and residents of the district since 2013. The conflict concerns the management of land on which the former concentration camp once stretched. Parties to the dispute have different concepts on how to commemorate the site. Differences in their views relate to: a/ forms and scope of area fencing, b/ nature protection, c/ permitted activities and specification of functions of individual parts of the former camp, d/ the positioning of the participants of the conflict, e/ creation of historical narration, f/ economic dimension of the Museum – Memorial site KL Plaszow. The article focuses on analyzing narration among individual parties and presenting the dispute in terms of R. Dahrendorf and L. A. Coser’s social conflict.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sylwia Porąbka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Doktorantka na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie zajmuje się badaniami dotyczącymi kulturowych aspektów konfliktu zagospodarowania przestrzeni byłego obozu KL Plaszow.

References

Abłażewicz-Górnicka U., Marginalizacja i wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej, Białystok 2013, Pogranicze. Studia Społeczne, 22, https://doi.org/10.15290/pss.2013.22.16. DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2013.22.16

Bednarek M., Karski K., Śmietana M., Miejsce Pamięci KL Plaszow. Raport za okres 2016-2017, Kraków 2017.

Coser L.A., Funkcje konfliktu społecznego, przeł. Ś. Burdziej, Kraków 2009.

Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, przeł. W. Niepokólczycki i in., Warszawa 1993.

Dutka-Kącka J., Zakrzewski M., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945: zapomniane miejsce zbrodni w Krakowie, Kraków 2013

Kocik K., Płaszów. Próby upamiętnienia (1945-2007), [w:] Płaszów. Odkrywanie, red. M. Baran, Kraków 2016.

Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945, Warszawa–Kraków 2009.

Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945. Przewodnik historyczny, Kraków 2014.

Levy D., Sznaider N., Amerykanizacja Holokaustu jako imperatyw społeczny, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2018, Wiedza o Kulturze, https://doi.org/10.31338/uw.9788323533627.pp.173-191. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323533627.pp.173-191

Matysek M., „Opowiadać znaczy żyć”, czyli o pewnym sposobie rozumienia narracji, Warszawa 2007.

Nijakowski L.M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.

Pietraszko S., O przedmiocie teorii kultury, [w:] Przedmiot i funkcje teorii kultury. Materiały konferencji naukowej, red. S. Pietraszko, Wrocław 1982, Acta Universitatis Wrtaislaviensis, 350.

Przybylska L., Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce, Gdańsk 2014.

Soroko E., Poziom autonarracyjności wypowiedzi i użyteczność wybranych sposobów ich generowania, rozprawa doktorska, Poznań 2007.

Stop Ogradzaniu Krzemionek, [online] https://linkd.pl/4rpm.

Śliz A., Szczepański M.S., Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia–Sociologia” 2011, vol. 36, nr 2.

Środoń M., Konflikt wokół problemów zagospodarowania przestrzennego – rola internetu jako narzędzia politycznej samoorganizacji społeczności lokalnej. Przypadek Starej Ochoty w Warszawie, [w:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa 2010.

Trzebiński J., Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002, Postępy Psychologii.

Zawiła M., Dziedziczynienie przedwojennych cmentarzy na terenach postmigracyjnych Polski, Kraków 2019, Jagiellońskie Monografie Religioznawcze.

Wróblewski P., Mobilizacja i konflikty etniczne. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Warszawa 2000.

Korta J., Egzamin z pamiętania, Kraków.pl, 11 IX 2019, [online] https://linkd.pl/ufed.

Korta J., Niemy świadek zbrodni, Kraków.pl, 11 IX 2019, [online] https://linkd.pl/uffc.

MrowiecM., Kraków. Emocje wokół tworzonego muzeum KL Plaszow, Kraków. Nasze Miasto.pl, 1 VII 2019, [online] https://tiny.pl/79dp3.

Mrowiec M., Kraków. Wydobywana historia Płaszowa. Jak powinno funkcjonować muzeum?, „Dziennik Polski 24” 2019, 21 VI, [online] https://tiny.pl/79dlf.

Mrowiec M., Kraków. Muzeum w miejscu dawnego obozu KL Plaszow: 43 hektary pamięci, „Dziennik Polski 24” 2018, 31 XII, [online] https://linkd.pl/ufe9.

Buldożery nie wjadą na teren dawnego obozu Płaszów, „Dziennik Polski 24” 2013, 6 VI, [online] https://tiny.pl/79dpm.

Emocje wokół muzeum KL Plaszow – stanowisko ZIM, Kraków.pl, 1 VII 2019, [online] https://tiny.pl/79dl7.

Kłótnia nad grobami, „Dziennik Polski 24” 2007, 13 IV, [online] https://tiny.pl/79d1d.

Nie ruszać cmentarza, Forty CKT wierdzy Kraków, 10 V 2007, [online] https://tiny.pl/79djg.

KL Plaszow – konsultacje społeczne w sprawie regulaminu, Kraków.pl, 20 XI 2019, [online] https://linkd.pl/ufek.

KL Plaszow. Źródła, stan wiedzy, miejsce pamięci, Program7 – Niezależna Telewizja Internetowa, 15 IV 2017, [online] https://tiny.pl/79dj8.

Miejskie Centrum Dialogu, [online] https://tiny.pl/79dpr.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow, Miasto Kraków,YouTube, 17 VII 2019, [online] https://linkd.pl/uff9.

Notatka z konsultacji społecznych z 24 VI 2019 r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019 [online] https://linkd.pl/ufes.

Notatka z konsultacji społecznych z 16 IX 2019r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019, [online] https://linkd.pl/ufes.

Notatka z konsultacji społecznych z 21 X 2019r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019, [online] https://linkd.pl/ufes.

Notatka z konsultacji społecznych z 18 XI 2019r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019 [online] https://linkd.pl/ufes.

Notatka z konsultacji społecznych z 16 XII 2019r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019, [online] https://linkd.pl/ufes.

Petycja Stop wycince drzew na krzemionkach!, Stop Ogradzaniu Krzemionek, 17 IX 2019, [online] https://linkd.pl/ufep.

List otwarty w sprawie upamiętnienia byłego KL Plaszow, Muzeum Krakowa, 11 IX 2019, [online] http://bit.ly/listIntencyjnyKLPlaszow.

List Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do radnego Bolesława Kisiora opublikowany na fanpage’u grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku dnia 19 VIII 2019 r., [online] https://linkd.pl/uffe.

List grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek do radnego Aleksandra Miszalskiego opublikowany na fanpage’u grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku dnia 13 VIII 2019 r., [online] https://linkd.pl/ufe2.

Waszkiewicz M., Opinia Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody opublikowana na fanpage’u grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku dnia 23 VII 2019 r., [online] https://tiny.pl/79d47.

Zamienny projekt budowlany, Miejskie Centrum Dialogu, 8 VII 2019, [online] https://tiny.pl/79dph.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie – konsultacje społeczne wokół zagadnień związanych z powstającym muzeum, Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019, [online]https://tiny.pl/79dpr.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących powstania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie, Miejskie Centrum Dialogu, 10 VI 2019 [online] https://tiny.pl/79dpf.

Ogłoszenie z dnia 2007-04-11, eGospodarka.pl, [online:] https://tiny.pl/79d1x

Prezentacja udostępniona na fanpage’u grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku dnia 6 VI 2019 r., [online] https://linkd.pl/4mmm.

Post Podsumowanie konsultacji społecznychzamieszczony przez przedstawicieli ruchu Akcja Ratunkowa dla Krakowa na Facebooku dnia 22 X 2019 r., [online] https://linkd.pl/ufe7.

KL Plaszow – konsultacje społeczne w sprawie regulaminu, Kraków.pl, 20 XI 2019, [online] https://linkd.pl/ufek.

Wszystkie cytowane komentarze opublikowane zostały na fanpage’u i w zamkniętej grupie Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku.

Published

2020-10-15

How to Cite

Porąbka, Sylwia. 2020. “Cultural Aspects of the Dispute Regarding Forms of Commemoration of KL Plaszow in Krakow”. Politeja 17 (4(67):168-83. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.09.

Issue

Section

Komunikowanie