Cultural Aspects of the Dispute Regarding Forms of Commemoration of KL Plaszow in Krakow

Authors

  • Sylwia Porąbka Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.09

Keywords:

conflict, memorial site, memory, social conflict

Abstract

Cultural Aspects of the Dispute Regarding Forms of Commemoration of KL Plaszow in Krakow
The “Museum – Memorial site KL Plaszow” has been the subject of dispute between the authorities of Krakow and residents of the district since 2013. The conflict concerns the management of land on which the former concentration camp once stretched. Parties to the dispute have different concepts on how to commemorate the site. Differences in their views relate to: a/ forms and scope of area fencing, b/ nature protection, c/ permitted activities and specification of functions of individual parts of the former camp, d/ the positioning of the participants of the conflict, e/ creation of historical narration, f/ economic dimension of the Museum – Memorial site KL Plaszow. The article focuses on analyzing narration among individual parties and presenting the dispute in terms of R. Dahrendorf and L. A. Coser’s social conflict.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Sylwia Porąbka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Doktorantka na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie zajmuje się badaniami dotyczącymi kulturowych aspektów konfliktu zagospodarowania przestrzeni byłego obozu KL Plaszow.

References

Abłażewicz-Górnicka U., Marginalizacja i wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej, Białystok 2013, Pogranicze. Studia Społeczne, 22, https://doi.org/10.15290/pss.2013.22.16. DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2013.22.16
Google Scholar

Bednarek M., Karski K., Śmietana M., Miejsce Pamięci KL Plaszow. Raport za okres 2016-2017, Kraków 2017.
Google Scholar

Coser L.A., Funkcje konfliktu społecznego, przeł. Ś. Burdziej, Kraków 2009.
Google Scholar

Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, przeł. W. Niepokólczycki i in., Warszawa 1993.
Google Scholar

Dutka-Kącka J., Zakrzewski M., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945: zapomniane miejsce zbrodni w Krakowie, Kraków 2013
Google Scholar

Kocik K., Płaszów. Próby upamiętnienia (1945-2007), [w:] Płaszów. Odkrywanie, red. M. Baran, Kraków 2016.
Google Scholar

Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945, Warszawa–Kraków 2009.
Google Scholar

Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945. Przewodnik historyczny, Kraków 2014.
Google Scholar

Levy D., Sznaider N., Amerykanizacja Holokaustu jako imperatyw społeczny, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2018, Wiedza o Kulturze, https://doi.org/10.31338/uw.9788323533627.pp.173-191. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323533627.pp.173-191
Google Scholar

Matysek M., „Opowiadać znaczy żyć”, czyli o pewnym sposobie rozumienia narracji, Warszawa 2007.
Google Scholar

Nijakowski L.M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
Google Scholar

Pietraszko S., O przedmiocie teorii kultury, [w:] Przedmiot i funkcje teorii kultury. Materiały konferencji naukowej, red. S. Pietraszko, Wrocław 1982, Acta Universitatis Wrtaislaviensis, 350.
Google Scholar

Przybylska L., Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce, Gdańsk 2014.
Google Scholar

Soroko E., Poziom autonarracyjności wypowiedzi i użyteczność wybranych sposobów ich generowania, rozprawa doktorska, Poznań 2007.
Google Scholar

Stop Ogradzaniu Krzemionek, [online] https://linkd.pl/4rpm.
Google Scholar

Śliz A., Szczepański M.S., Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia–Sociologia” 2011, vol. 36, nr 2.
Google Scholar

Środoń M., Konflikt wokół problemów zagospodarowania przestrzennego – rola internetu jako narzędzia politycznej samoorganizacji społeczności lokalnej. Przypadek Starej Ochoty w Warszawie, [w:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa 2010.
Google Scholar

Trzebiński J., Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002, Postępy Psychologii.
Google Scholar

Zawiła M., Dziedziczynienie przedwojennych cmentarzy na terenach postmigracyjnych Polski, Kraków 2019, Jagiellońskie Monografie Religioznawcze.
Google Scholar

Wróblewski P., Mobilizacja i konflikty etniczne. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Warszawa 2000.
Google Scholar

Korta J., Egzamin z pamiętania, Kraków.pl, 11 IX 2019, [online] https://linkd.pl/ufed.
Google Scholar

Korta J., Niemy świadek zbrodni, Kraków.pl, 11 IX 2019, [online] https://linkd.pl/uffc.
Google Scholar

MrowiecM., Kraków. Emocje wokół tworzonego muzeum KL Plaszow, Kraków. Nasze Miasto.pl, 1 VII 2019, [online] https://tiny.pl/79dp3.
Google Scholar

Mrowiec M., Kraków. Wydobywana historia Płaszowa. Jak powinno funkcjonować muzeum?, „Dziennik Polski 24” 2019, 21 VI, [online] https://tiny.pl/79dlf.
Google Scholar

Mrowiec M., Kraków. Muzeum w miejscu dawnego obozu KL Plaszow: 43 hektary pamięci, „Dziennik Polski 24” 2018, 31 XII, [online] https://linkd.pl/ufe9.
Google Scholar

Buldożery nie wjadą na teren dawnego obozu Płaszów, „Dziennik Polski 24” 2013, 6 VI, [online] https://tiny.pl/79dpm.
Google Scholar

Emocje wokół muzeum KL Plaszow – stanowisko ZIM, Kraków.pl, 1 VII 2019, [online] https://tiny.pl/79dl7.
Google Scholar

Kłótnia nad grobami, „Dziennik Polski 24” 2007, 13 IV, [online] https://tiny.pl/79d1d.
Google Scholar

Nie ruszać cmentarza, Forty CKT wierdzy Kraków, 10 V 2007, [online] https://tiny.pl/79djg.
Google Scholar

KL Plaszow – konsultacje społeczne w sprawie regulaminu, Kraków.pl, 20 XI 2019, [online] https://linkd.pl/ufek.
Google Scholar

KL Plaszow. Źródła, stan wiedzy, miejsce pamięci, Program7 – Niezależna Telewizja Internetowa, 15 IV 2017, [online] https://tiny.pl/79dj8.
Google Scholar

Miejskie Centrum Dialogu, [online] https://tiny.pl/79dpr.
Google Scholar

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow, Miasto Kraków,YouTube, 17 VII 2019, [online] https://linkd.pl/uff9.
Google Scholar

Notatka z konsultacji społecznych z 24 VI 2019 r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019 [online] https://linkd.pl/ufes.
Google Scholar

Notatka z konsultacji społecznych z 16 IX 2019r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019, [online] https://linkd.pl/ufes.
Google Scholar

Notatka z konsultacji społecznych z 21 X 2019r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019, [online] https://linkd.pl/ufes.
Google Scholar

Notatka z konsultacji społecznych z 18 XI 2019r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019 [online] https://linkd.pl/ufes.
Google Scholar

Notatka z konsultacji społecznych z 16 XII 2019r., Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019, [online] https://linkd.pl/ufes.
Google Scholar

Petycja Stop wycince drzew na krzemionkach!, Stop Ogradzaniu Krzemionek, 17 IX 2019, [online] https://linkd.pl/ufep.
Google Scholar

List otwarty w sprawie upamiętnienia byłego KL Plaszow, Muzeum Krakowa, 11 IX 2019, [online] http://bit.ly/listIntencyjnyKLPlaszow.
Google Scholar

List Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do radnego Bolesława Kisiora opublikowany na fanpage’u grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku dnia 19 VIII 2019 r., [online] https://linkd.pl/uffe.
Google Scholar

List grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek do radnego Aleksandra Miszalskiego opublikowany na fanpage’u grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku dnia 13 VIII 2019 r., [online] https://linkd.pl/ufe2.
Google Scholar

Waszkiewicz M., Opinia Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody opublikowana na fanpage’u grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku dnia 23 VII 2019 r., [online] https://tiny.pl/79d47.
Google Scholar

Zamienny projekt budowlany, Miejskie Centrum Dialogu, 8 VII 2019, [online] https://tiny.pl/79dph.
Google Scholar

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie – konsultacje społeczne wokół zagadnień związanych z powstającym muzeum, Miejskie Centrum Dialogu, 17 VI 2019, [online]https://tiny.pl/79dpr.
Google Scholar

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących powstania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie, Miejskie Centrum Dialogu, 10 VI 2019 [online] https://tiny.pl/79dpf.
Google Scholar

Ogłoszenie z dnia 2007-04-11, eGospodarka.pl, [online:] https://tiny.pl/79d1x
Google Scholar

Prezentacja udostępniona na fanpage’u grupy Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku dnia 6 VI 2019 r., [online] https://linkd.pl/4mmm.
Google Scholar

Post Podsumowanie konsultacji społecznychzamieszczony przez przedstawicieli ruchu Akcja Ratunkowa dla Krakowa na Facebooku dnia 22 X 2019 r., [online] https://linkd.pl/ufe7.
Google Scholar

KL Plaszow – konsultacje społeczne w sprawie regulaminu, Kraków.pl, 20 XI 2019, [online] https://linkd.pl/ufek.
Google Scholar

Wszystkie cytowane komentarze opublikowane zostały na fanpage’u i w zamkniętej grupie Stop Ogradzaniu Krzemionek na Facebooku.
Google Scholar

Published

2020-10-15

How to Cite

Porąbka, Sylwia. 2020. “Cultural Aspects of the Dispute Regarding Forms of Commemoration of KL Plaszow in Krakow”. Politeja 17 (4(67):168-83. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.09.

Issue

Section

Komunikowanie