Spotkania z Zagładą w Polsce

Authors

  • Jolanta Ambrosewicz‑Jacobs Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.03

Keywords:

Holocaust, education about the Holocaust, memory of the Holocaust

Abstract

Encounters with the Holocaust in Poland

Repressed memories remain active and their outcomes bring undesirable effects for education about the Holocaust. How can facts and events that have been repressed or dismissed from the individual and collective memory be reintegrated into social consciousness? When will the memory of the Holocaust in Poland become a shared, collective legacy for Poles? How can education about the Holocaust deal sensitively with the Polish national sense of martyrdom? This remains a crucial question for Polish society. Can memorial sites, museums, historians, writers, educational institutions and civic organizations in post‑communist Poland create space where the voice of Jewish victims and second and third generations can be heard and where communities of memory can integrate? Or will Polish society continue to be characterized by rivalry between competing memories? These questions form the foundation of my empirical studies and trigger interest in the evaluation of existing educational programs. A qualitative research, namely a participant observation of the Forum for Dialogue among the Nations program ‘School of Dialogue’ in Warsaw, will attempt to answer the above questions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jolanta Ambrosewicz‑Jacobs, Uniwersytet Jagielloński

Kulturoznawca, adiunkt w Katedrze UNESCO ds. Edukacji o Holokauście w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendystka Pew w Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz DAAD w Domu Konferencji Wannsee w Berlinie. W latach 2011-2012 Ina Levine Invitational Scholar w Center for Advanced Holocaust Studies at United States Holocaust Memorial Museum. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej w 2012 roku (wspólnie z Marią Janion) ustanowionej przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej. Wybrane publikacje: Me – Us – Them. Ethnic Prejudices and Alternative Methods of Education: The Case of Poland (2003), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych (2003, 2004), Dlaczego należy uczyć o Holokauście? (red. J. Ambrosewicz-Jacobs i L. Hońdo; 2003, 2004, 2005), Jak uczyć o Holokauście i Auschwitz. Materiały dydaktyczne (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy i P. Trojański; 2007), Pamięć. Świadomość. Odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy; 2008), The Holocaust: Voices of Scholars (red. J. Ambrosewicz-Jacobs; 2009).

References

Ambrosewicz‑Jacobs J., Holocaust Consciousness among Polish Youth after the 1989 Collapse of Communism, [w:] Jewish Presence in Absence. The Aftermath of the Holocaust in Poland, 1945-2010, red. F. Tych, M. Adamczyk‑Garbowska, Jerusalem 2014.

Ambrosewicz‑Jacobs J., Meandry pamięci i niepamięci Holokaustu. Konieczność ewaluacji praktyk edukacyjnych w oparciu o badania empiryczne, [w:] Nasza szafa. Kultura, edukacja, animacja. Czerwiec–listopad 2014, red. A. Dąbrowicz, B. Muras, Łódź 2014.

Ambrosewicz‑Jacobs J., Postpamięć Zagłady w Polsce. Dobre praktyki w edukacji nieformalnej, [w:] Miejsce po – miejsce bez. Konferencja zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 9‑11 kwietnia 2015 roku w ramach wydarzenia Pamiętaj z nami, Kraków 2015.

Ambrosewicz‑Jacobs J., Büttner E., Isolated Islands? Memory of the Holocaust in Formal and Informal Education. The Case Study of Post‑Communist Poland, „Politeja” 2014, Vol. 11, nr 27, [online] http://dx.doi.org/10.12797/politeja.11.2014.27.04. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.27.04

Ambrosewicz‑Jacobs J., Szuchta R., The Intricacies of Education about the Holocaust in Poland. Ten Years after the Jedwabne Debate, What can Polish School Students Learn about the Holocaust in History Classes?, „Intercultural Education” 2014, Vol. 25, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1080/14675986.2014.926156. DOI: https://doi.org/10.1080/14675986.2014.926156

Applebaum A., Gułag, przeł. J. Urbański, Warszawa 2013.

Assmann A., Europe: A Community of Memory? Twientieth Annual Lecture of the GHI, „GHI Bulletin” 2007, nr 40, [online] https://www.ghi‑dc.org/fileadmin/user_upload/GHI_Washington/Publications/Bulletin40/011.pdf.

Assmann A., Response to Peter Novick, „GHI Bulletin” 2007, nr 40, [online] https://www.ghi‑dc.org/fileadmin/user_upload/GHI_Washington/Publications/Bulletin40/033.pdf.

Audiowalk Gusen, [online] http://audioweg.gusen.org/en/.

Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008.

Bar‑Tal D., Sociopsychological Foundation of Intractable Conflicts, „American Behavioral Scientist” 2007, Vol. 50, nr 11, [online] http://dx.doi.org/10.1177/0002764207302462. DOI: https://doi.org/10.1177/0002764207302462

Bilewicz M., History as an Obstacle: Impact of Temporal‑based Social Categorization on Polish‑Jewish Intergroup Contact, „Group Processes & Intergroup Relations” 2007, Vol. 10, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1177/1368430207081540. DOI: https://doi.org/10.1177/1368430207081540

Bilewicz M., Społeczna pamięć Holokaustu i Auschwitz wśród licealistów: wokół projektu badawczego „Trudne pytania”, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008.

Błoński J., Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2.

Cohen E.H., Identity and Pedagogy. Shoah Education in Israeli State Schools, Boston 2013.

Dąbrowska‑Zydroń J., Pamięć i kontrpamięć w przekazie artystycznym. Wokół prac Christiana Boltanski’ego, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler‑Janiszewska, współpr. red. M. Wójcik, Łódź 2009.

DeKoven Ezrahi S., Holokaust a zmieniające się granice sztuki i historii, [w:] Reprezentacje holokaustu, wybór i oprac. J. Jarniewicz, M. Szuster, Kraków–Warszawa 2014, Kolekcja „Literatury na Świecie”.

Desbois P., The Holocaust by Bullets. A Priest’s Journey to Uncover the Truth Behind the Murder of 1.5 Million Jews, New York 2008.

Eckmann M., Przykłady historyczne w edukacji antydyskryminacyjnej, [w:] Różowe trójkąty. Zbrodnie nazistów na osobach homoseksualnych w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej, red. K. Remin, Warszawa 2012.

Engelking B., Leociak J., Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, wyd. II zm., popr. i rozsz., Warszawa 2013.

Engelking‑Boni B., Psychological Distance between Poles and Jews in Nazi‑occupied Warsaw, [w:] Contested Memories. Poles and Jews during the Holocaust and its Aftermath, red. J.D. Zimmerman, New Brunswick 2003.

Foucault M., Language, Counter‑Memory, Practice. Selected Essays and Interviews, przeł. D.F. Bouchard, S. Simon, Ithaca 1977.

Gross J.T., Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.

Gross J.T., Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008.

Gross J.T., Upiorna dekada. Eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939‑1948, Kraków 2007.

Gross J.T., Grudzińska‑Gross I., Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków 2011.

Gross M., To Teach the Holocaust in Poland: Understanding Teachers’ Motivations to Engage the Painful Past, „Intercultural Education” 2013, vol. 24, nr 1‑2, [online] http://doi.org/10.1080/14675986.2013.773126. DOI: https://doi.org/10.1080/14675986.2013.773126

Harris Interactive and IMAS International Conduct Thirteen‑Country Survey in Remembrance of 60th Anniversary of World War II, [online] http://www.prnewswire.com/news‑releases/harris‑interactive‑and‑imas‑international‑conduct‑thirteen‑country‑survey‑in‑remembrance‑of‑60th‑anniversary‑of‑world‑war‑ii‑54587947.html.

Hirsch M., Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge 1997.

Holocaust Education in a Global Context, red. K. Fracapane, M. Haß, współpr. Topography of Terror Foundation, Berlin–Paris 2014.

Janicka E., Pamięć i tożsamość w przestrzeni dawnego getta warszawskiego, „Herito” 2013, nr 13.

Jędruszczak B., Młynarczyk W., Szuchta R., Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Ćwiczenia, Warszawa 2010.

Kaźmierska K., Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, Kraków 2008.

Kosiewski P., Zaznaczyć miejsce. Rozmowa z Tomaszem Lecem, Opór i Zagłada. Żydzi w Polsce.

Rok 1943, „Tygodnik Powszechny” [dodatek] 2013, nr 16.

Kranz T., Pedagogika pamięci jako forma edukacji muzealnej, [w:] Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli, red. T. Kranz, Lublin 2012.

Kucia M., Optymistyczne dane – niepokojące pytania – radykalne wnioski, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008.

Lentin R., Introduction: Postmemory, Unsayability and the Return of the Auschwitz Code, [w:] Re‑Presenting the Shoah for the Twenty‑First Century, red. R. Lentin, New York 2004.

Lubiak J., O nowy kształt pamięci. Muzeum Żydowskie w Berlinie, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler‑Janiszewska, współpr. red. M. Wójcik, Łódź 2009.

Newsletter Forum Dialogu Między Narodami, 2 II 2016, [online] http://www.dialog.org.pl/news_gala_szkoly_dialogu_2010.html.

Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci – esej socjologiczny, Warszawa 2008, Pejzaże Społeczne.

Novick P., Comments on Aleida Assmann’s Lecture, „GHI Bulletin” 2007, nr 40, [online] https://www.ghi‑dc.org/fileadmin/user_upload/GHI_Washington/Publications/Bulletin40/027.pdf.

Pentor, Duma i wstyd. Wielkie badanie pamięci zbiorowej, „Gazeta Wyborcza” 2004, 17 IX.

Research in Teaching and Learning about the Holocaust. A Dialogue Beyond Borders, red. M. Eckmann, D. Stevick, J. Ambrosewicz‑Jacobs, Berlin 2017, IHRA Series, 3.

Steinlauf M.C., Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Warszawa 2001.

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, Współczesne Społeczeństwo Polskie Wobec Przeszłości, 3.

Szpociński A., Pamięć przeszłości i strategie legitymizacyjne, [w:] Pamięć. Rejestry i terytoria. Memory. Registers and Territories, red. P. Orłowska, przeł. J. Taylor‑Kucia, Kraków 2013.

Szurek J.-Ch., Między historią a pamięcią: polski świadek Zagłady, [w:] Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji. Wybrane materiały z kolokwium polsko‑francuskiego, Lublin 22‑23 stycznia 2004, red. B. Engelking i in., Lublin 2006.

Todorov T., Les Abus de la Mémoire, Paris 1995.

Traba R., Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa 2006.

Trojański P., Edukacja o Holokauście w Polsce. Próba krytycznego bilansu, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, red. W. Wysok, A. Stępnik, Lublin 2013.

Trudne pytania w dialogu polsko‑żydowskim, Warszawa 2006.

Ubertowska A., Literatura i pamięć o Zagładzie: Archiwa, ślady, krypty, [w:] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński i in., Kraków 2006.

Uczyć się z historii. Doświadczenie totalitaryzmów XX wieku, [online] <http://www.uczyc‑sie‑z‑historii.pl/pl/projekty/zobacz/112>.

Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, wybór i oprac. zespół pod kierunkiem A. Skibińskiej i R. Szuchty, wstęp i słownik terminów R. Szuchta, wybór oprac. i wstęp do rozdz. Świadectwa literackie W. Młynarczyk, Warszawa 2010.

Published

2017-05-07

How to Cite

Ambrosewicz‑Jacobs, Jolanta. 2017. “Spotkania Z Zagładą W Polsce”. Politeja 14 (2(47):23-47. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.03.