Naród, narodowość, nacjonalizm we współczesnej Europie. Baskijskie i katalońskie narracje tożsamościowe

Authors

  • Joanna Orzechowska-Wacławska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.04

Keywords:

nationalism, nation, identity, Basques, Catalans

Abstract

Nation, Nationality and Nationalism in Contemporary Europe. Basque and Catalan Identity Narratives

This article explores the identity processes that are currently taking place in the Basque Country and Catalonia. Its main focus is the Basque/Catalan identity which is understood as a form of local, regional and/or national form of collective identification. In particular, the paper analyzes how contemporary Basques and Catalans define, declare and manifest their collective identity, whether they see it as a national identity (or not), and what the political implications of these identity choices are. Based on the results deriving from the latest research on self-identification of the members of the Basque and Catalan society, this article explores the relationship between 1) Basque/Catalan local identity, which is a wide category that encompasses various forms of socio-cultural identification, 2) Basque/Catalan national identity, which is based on the conviction that Basques/Catalans are not just nationalities (have important and particular social and cultural features), but they are in fact nations of their own (this identity has therefore an important political dimension), and 3) Basque/Catalan nationalistic identity, which is understood as a form of identity, that resides on the belief that the Basques and Catalans constitute separate national communities, and this very fact is used to fuel certain rhetoric and ideology: separate nationhood becomes the basic element of identification and social mobilization.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Joanna Orzechowska-Wacławska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ekonomistka i socjolożka, magister ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2005) oraz doktor nauk społecznych (2012, Uniwersytet Jagielloński). Pracuje w Instytucie Europeistyki UJ. Laureatka licznych stypendiów i międzynarodowych programów, wykładała m.in. na Uniwersytetach: Karola w Pradze, Korwina w Budapeszcie, Nawarry w Pampelunie oraz Georgetown w Waszyngtonie. Znawczyni kultur baskijskiej i katalońskiej. Specjalizuje się w badaniach społecznych skutków zmian ekonomicznych, rozwoju ruchów społecznych oraz problematyki nacjonalizmu w Europie.

References

Arana Goiri S. de, Obras completas de Arana-Goiri’tar Sabin, Buenos Aires 1965.

Billig M., Banalny nacjonalizm, przeł. M. Sekerdej, Kraków 2008.

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2013, Socjologia – Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells M., Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, red. nauk. M. Marody, Warszawa 2008.

Connor W., A nation is a nation, is a state, is an ethnic group is a…, „Ethnic and Racial Studies” 1978, nr 1 (4), [online] https://doi.org/10.1080/01419870.1978.9993240. DOI: https://doi.org/10.1080/01419870.1978.9993240

Conversi D., The Basque, the Catalans and Spain. Alternative Routes of Nationalist Mobilisation, Reno 2000, Ethnonationalism in Comparative Perspective Series.

Díez Medrano J., Gutiérrez P., Nested identities. National and European identity in Spain, „Ethnic and Racial Studies” 2001, nr 24 (5), [online] https://doi.org/10.1080/01419870120063963. DOI: https://doi.org/10.1080/01419870120063963

Garmendia F., Barandiaran X., Política y valores en Vasconia, [w:] Los valores de los vascos y navarros ante el nuevo milenio. Tercera aplicación de la Encuesta Europea de Valores (1990, 1995, 1999), ed. J. Elzo, Bilbao 2002, Serie Ciencias Sociales, 21.

Gellner E., Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 2009, Engram.

Gillespie R., Between accommodation and contestation. The political evolution of Basque and Catalan nationalism, „Nationalism and Ethnic Politics” 2015, nr 21 (1), [online] https://doi.org/10.1080/13537113.2015.1003484. DOI: https://doi.org/10.1080/13537113.2015.1003484

Gray C., Nationalist politics and regional financing systems in the Basque Country and Catalonia, „Nationalism and Ethnic Politics” 2015, nr 21 (1). DOI: https://doi.org/10.1080/13537113.2015.1003489

Mirgos K., Euskaltasuna. O byciu Baskiem we współczesnym świecie, „Etnografia Polska” 2015, nr 59.

Orzechowska-Wacławska J., Baskowie. Powstawanie współczesnego narodu, Kraków 2014.

Orzechowska-Wacławska J., Stare i nowe oblicze nacjonalizmu. Wnioski z badań nad baskijskim ruchem nacjonalistycznym, „Folia Sociologica. Wydawnictwo Acta Universitatis Lodzensis” 2013, nr 47.

Smolicz J., Core values and cultural identity, „Ethnic and Racial Studies” 1981, nr 4 (1), [online] https://doi.org/10.1080/01419870.1981.9993325. DOI: https://doi.org/10.1080/01419870.1981.9993325

Źródła danych statystycznych

Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Euskobarómetro.

Gabinete de Prospección Sociológica (Sociómetro Vasco, SV).

Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, Euskararen erakunde publikoa-Office public de la langue basque, Encuesta Sociolingüística. Comunidad Autónoma de Euskadi, Donostia–San Sebastián 2016.

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Instituto Nacional de Estadistica (INE).

Published

2017-08-31

How to Cite

Orzechowska-Wacławska, Joanna. 2017. “Naród, narodowość, Nacjonalizm We współczesnej Europie. Baskijskie I katalońskie Narracje tożsamościowe”. Politeja 14 (4(49):49-70. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.04.