Czarnobyl w strefie postpamięci

O narracji przewodnickiej Aleksandra Siroty – „Mera” Prypeci

Authors

  • Anna Duda Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.15

Keywords:

Chernobyl Exclusive Zone (CEZ), Pripyat, postmemory, tourism of difficult heritage

Abstract

Chernobyl in the Postmemory Zone. The Guide Narration of Alexander Sirota – „the Mayor” of Pripyat

The goal of this article is to show how the memory of Chernobyl catastrophe is being reconstructed and later pass on by the guide with his narration. The example of Aleksander Sirota and his mother will show how big of a factor in constructing memory of a ‘second generation’ is played by post‑traumatic creation of a close person, as well as accumulated video recordings and photographies taken before the accident. Also, comperative approach of confronting photos with authentic ‘forgotten’ space of Pripyat city used by the tour guide will allow us to understand the level of influence in which visual aspect can affect reinterpretation of abandoned heritage. The same can be said of actual presence of a tourist in such environment and its effect on alteration of the memory of the event. The activity of Aleksander Sirota presented in this article will allow us to look at Chernobyl catastrophe through the lens of post‑memory discourse and will reveal how multilayered research issue it really is.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anna Duda, Uniwersytet Jagielloński

Absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego oraz zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie studentka Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich tegoż. Interesuje się zagadnieniami z obszaru antropologii turystyki.

References

Aleksijewicz S., Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, przeł. J. Czech, Wołowiec 2012, Reportaż – Wydawnictwo Czarne.

Banaszkiewicz M., Tanatoturystyka. Doświadczenie, pamięć, etyka, „Politeja” 2015, nr 3.

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.

Cataluccio F.M., Czarnobyl, przeł. P. Bravo, Wołowiec 2013, Sulina.

Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, Vol. 29, nr 1, [online] https://doi.org/10.1215/03335372‑2007‑019. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019

Hirsch M., Żałoba i postpamięć, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle wspołczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010.

Jaworowski Z., Czarnobyl, „Racjonalista” 2009, 10 IV, [online] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s.

Koselleck R., „Przestrzeń doświadczenia” i „horyzont oczekiwań” – dwie kategorie historyczne, [w:] R. Koselleck, Semantyka historyczna, oprac. H. Orłowski, Poznań 2012.

Macdonald S., Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond, London 2009.

Michałowska M., Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci, Kraków 2007, Biblioteka f5, t. 1.

Nora P., Między pamięcią a historią. Les lieux de mémoire, przeł. W. Dłuski, „Tytuł Roboczy: Archiwum” 2009, nr 2.

Ricoeur P., Pamięć – zapomnienie – historia, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1995, Demokracja – Znak.

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Lulturowa” 2015, nr 11.

Sawada A., Chaitin J., Bar‑On D., Surviving Hiroshima and Nagasaki – Experiences and Psychosocial Meanings, „Psychiatry” 2004, Vol. 67, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1521/psyc.67.1.43.31249

Tunbridge J.E., Ashworth G.J., Dissonant Heritage. The Management of the Past as a Resource in Conflict, Chichester 1996.

Saryusz‑Wolska M., Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011, Communicare. Sirota A., I want them to remember. A letter from a child of Chernobyl, „DHA News” 1995, nr 16.

Sirota L., The Pripyat Syndrome. A Film Story, Washington 2013.

Struk J., Holokaust w fotografiach. Interpretacje dowodów, Warszawa 2004.

Zhukova E., From Ontological Security to Cultural Trauma: The Case of Chernobyl In Belarus and Ukraine, „Acta Sociologica” 2016, nr 59 (4). DOI: https://doi.org/10.1177/0001699316658697

Strony internetowe

http://news.tut.by/society/486540.html.

https://www.rt.com/news/chernobyl‑tourist‑no‑go‑zone‑397.

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s.

http://culture.pl/pl/tworca/maciek‑nabrdalik#dziela.

http://wiadomosci.onet.pl/tylko‑w‑onecie/po‑katastrofie‑w‑czarnobylu‑wyjechal‑na‑cale‑zycie‑powrot‑jest‑bolesny/t0lzxs.

http://www.pripyat.com.

https://ok.ru/video/41840019974.

Published

2017-05-07

How to Cite

Duda, Anna. 2017. “Czarnobyl W Strefie postpamięci: O Narracji Przewodnickiej Aleksandra Siroty – „Mera” Prypeci”. Politeja 14 (2(47):201-13. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.15.