Tanatoturystyka: doświadczenie, pamięć, etyka

Authors

  • Magdalena Banaszkiewicz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.07

Keywords:

ethics, thanatourism, dark tourism, memory, tourist experience

Abstract

Thanatourism: Experience, Memory, Ethics

The aim of this paper is to introduce dilemmas and challenges connected with presenting the past and history to thanatourists. For this purpose, we will explain the main features of dark tourism, which deals with the so called difficult/dissonant heritage. This characteristic will help to pay attention to the difficulties with exhibiting dark objects, which, in the course of time, become more and more commercialized. The last problem, raised in this article, is confrontation between tour guides’ narration about history and its perception among tourists representing different cultures. Information derived from non‑directive interview with Cracow tour guides will serve as examples for theoretical reflection.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magdalena Banaszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w antropologii turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem semiotyki, relacji międzykulturowych w doświadczeniu turystycznym oraz dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. Autorka książki Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko‑rosyjski (2012) oraz szeregu artykułów w czasopismach naukowych i publikacjach zbiorowych. Redaktor czasopisma „Turystyka Kulturowa”, a w wolnych chwilach – pilot wycieczek i przewodnik miejski po Krakowie.

References

Ashworth G.J., Jewish Culture and Holocaust Tourism. The Lessons of Krakow‑Kazimierz, [w:] Tourism and Culture. Towards the 21st Century, red. M. Robinson, N. Evans, P. Callaghan, Newcastle 1996.

Ashworth G.J., Holocaust Tourism. The Experience of Krakow‑Kazimierz, „International Research in Geographical and Environmental Education” 2002, Vol. 11, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1080/10382040208667504. DOI: https://doi.org/10.1080/10382040208667504

Banaszkiewicz M., Problematyka pamięci i tożsamości zbiorowej w rosyjskim czasopiśmiennictwie naukowym (2000‑2012), [w druku].

Banaszkiewicz M., Zapętlenia polityki historycznej – przypadek rosyjski, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 2.

Banaszkiewicz M., O symbolach, uroczystościach i wychowaniu patriotycznym w Rosji, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 4: Reinterpretacja po dwudziestu latach, red. A. Jach, M. Kuryłowicz, Kraków 2012, Rosja, t. 5.

Bowman M.S., Pezzullo P.C., What’s so ‘dark’ about ‘dark tourism’? Death, tours, and Preference, „Tourist Studies” 2010, Vol. 9, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1177/1468797610382699

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999.

Feldman J., Between the Death Pits and the Flag. Youth Voyages to Holocaust Poland and the Performance of Israeli National Identity, New York–Oxford 2008.

Foley M., Lennon J., JFK and Dark Tourism. A Fascination with Assassination, „International Journal of Heritage Studies” 1996, Vol. 2, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1080/13527259608722175

Kowalczyk A., Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), red. A. Kowalczyk, Warszawa 2008, Geografia Turyzmu, 1.

Kruczek Z., Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Kraków 2011, Monografie o Tematyce Turystycznej, 10.

Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Wrocław 1993.

Places of Pain and Shame. Dealing with ‘Difficult Heritage’, red. W. Logan, K. Reeves, London 2009, Key issues in cultural heritage.

Seaton A.V., From Thanatopsis to Thanatourism. Guided by the Dark, „International Journal of Heritage Studies” 1996, Vol. 2, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1080/13527259608722178

Seaton A.V., War and Thanatourism. Waterloo 1815‑1914, „Annales of Tourism Research” 1999, Vol. 26. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00057-7

Stone P., A Dark Tourism Spectrum. Towards a Typology of Death and Macabre Related Tourist Sites, Attractions and Exhibitions, „Tourism. An Interdisciplinary International Journal” 2006, Vol. 54, nr 2.

Stone P., Sharpley R., The Darker Side of Travel. The Theory and Practice of Dark Tourism, London 2009. DOI: https://doi.org/10.21832/9781845411169

Stone P., Sharpley R., Deviance, Dark Tourism and ‘Dark Leisure’. Towards a (re)Configuration of Morality and the Taboo in Secular Society, [w:] Contemporary Perspectives in Leisure, red. S. Elkington, S. Gammon, Abingdon 2013.

Tanaś S., Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Łódź 2013. DOI: https://doi.org/10.18778/7525-924-7

The Historic Turn in the Human Sciences, red. T. McDonald, Ann Arbor 1996.

Thurnell‑Read T.P., Engaging Auschwitz. An Analysis of Young Travellers. Experiences of Holocaust Tourism, „Journal of Tourism Consumption and Practice” 2009, Vol. 1, nr 1.

Tunbridge J.E., Ashworth G.J., Dissonant Heritage. The Management of the Past as a Resource in Conflict, New York 1996.

Willigen J., Applied Anthropology. An Introduction, Westport 2002.

White H., Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000.

White H., Proza historyczna, przeł. R. Borysławski i in., red. E. Domańska, Kraków 2009, Horyzonty Nowoczesności, t. 74.

Ziębińska‑Witek A., Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe, „Teksty Drugie” 2012, nr 3.

Published

2015-07-20

How to Cite

Banaszkiewicz, Magdalena. 2015. “Tanatoturystyka: Doświadczenie, pamięć, Etyka”. Politeja 12 (3 (35):91-104. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.07.

Issue

Section

Articles