Nieoczekiwani sojusznicy?

Alasdair MacIntyre i Hilary Putnam o racjonalności, realizmie i polityce

Authors

  • Szymon Olszynka Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.39.04

Keywords:

rationality, truth, realism, relativism, justification, tradition, politics, community

Abstract

Unexpected Allies? Alasdair MacIntyre and Hilary Putnam on Rationality, Realism and Politics

In this article philosophical stances of Alasdair MacIntyre and Hilary Putnam are being analyzed and compared with emphasis put on their conceptions of rationality and the problem of realism. It is claimed that what makes their positions very similar is their understanding of rationality and truth as strongly bound with particular tradition of inquiry (tradition relative) but at the same time as tradition transcendent. They also develop similar argumentation on untenability of relativism, obliteration of fact/value dichotomy and methodological unity of all inquiry. Likewise, their views on the problem of realism seem to be largely alike, especially after Putnam’s shift towards so called natural realism. Their political‑cum‑ethical positions are nevertheless more distant (although not as much as it might seem prima facie). It is claimed that the main philosophical reason for this is different understanding of and emphasis they put on the role of tradition of inquiry.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Szymon Olszynka, Uniwersytet Jagielloński

Absolwent politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, związany z Katedrą Filozofii Polityki; absolwent Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich „Society – Environment – Technology” na UJ oraz stypendysta tego programu.

References

Źródła

MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, przeł. i red. nauk. A. Chmielewski, posł. S. Filipowicz, Warszawa 2007, Współczesna Myśl Humanistyczna. Wykłady Akademickie.

MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1994.

MacIntyre A., Epistemological Crises, Dramatic Narrative, and the Philosophy of Science, „The Monist” 1977, Vol. 60, nr 4. DOI: https://doi.org/10.5840/monist197760427

MacIntyre A., Relativism, Power and Philosophy, „Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association” 1985, Vol. 59, nr 1. DOI: https://doi.org/10.2307/3131644

MacIntyre A., Selected Essays, Vol. 1: The Tasks of Philosophy, Cambridge–New York 2006. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511819797

MacIntyre A., Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych. Etyka, genealogia i tradycja, przeł. M. Filipczuk, red. nauk. i wprow. J. Zdybel, posł. M. Żardecka‑Nowak, Warszawa 2009, Współczesna Myśl Humanistyczna. Wykłady Akademickie.

Mosteller T., Relativism in Contemporary American Philosophy, London–New York 2006, Continuum Studies in American Philosophy.

Putnam H., The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays, Cambridge, Mass. 2002.

Putnam H., Ethics without Ontology, Cambridge, Mass. 2004.

Putnam H., Realism and Reason, Cambridge–New York 1983. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511625275

Putnam H., Reason, Truth and History, Cambridge–New York 1981. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511625398

Putnam H., Renewing Philosophy, Cambridge, Mass. 1992.

Putnam H., The Threefold Cord. Mind, Body and the World, New York 1999, John Dewey Essays in Philosophy, nr 5.

Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przeł., wstęp i przyp. A. Grobler, Warszawa 1998, Biblioteka Współczesnych Filozofów.

Putnam H., Words and Life, Cambridge, Mass. 1995.

Literatura

Conant J., Żegleń U.M. (red.), Hilary Putnam, Pragmatism and Realism, London–New York 2002, Routledge Studies in Twentieth Century Philosophy.

Haldane J., Humanism with a Realist Face, „Philosophical Books” 1994, Vol. 35, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0149.1994.tb02388.x

Kmita J., Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań 1995, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Vol. 22.

Kmita J., Wymykanie się uniwersaliom, Warszawa 2000, Terminus, 20.

Lutz C.S., Tradition in the Ethics of Alasdair MacIntyre. Relativism, Thomism, and Philosophy, Lanham 2004.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 2009, Biblioteka Współczesnych Filozofów.

Stout J., Ethics after Babel. The Languages of Morals and Their Discontents, Cambridge 1990.

Zybertowicz A., Przemoc i poznanie. Studium z nie‑klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995.

Published

2015-12-09

How to Cite

Olszynka, Szymon. 2015. “Nieoczekiwani Sojusznicy? Alasdair MacIntyre I Hilary Putnam O racjonalności, Realizmie I Polityce”. Politeja 12 (9 (39):67-85. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.39.04.

Issue

Section

Articles