Z dziejów realizmu politycznego

Aleksander Bocheński i jego Memoriał o polityce polskiej z kwietnia 1945 r.

Authors

  • Maciej Zakrzewski Papieski Uniwersytet im. Jana Pawła II, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.02

Keywords:

Aleksander Bocheński, political realism, Catholics in Polish Peoples Republic, conservatism

Abstract

From the History of Political Realism: Aleksander Bochensky and His Memorial on Polish Politics From April 1945
The article describes one of the most significant documents in the history of the Polish conservative doctrine. In the face of Soviet domination over Poland, in April 1945, a conservative politician, Aleksander Bocheński started negotiations with Jerzy Borejsza, an officer of the Polish People’s Army. Bocheński planned to organise a political group that from the realistic point of view, would accept political domination of the Soviet Union, but the final goal was to limit the consequences of the communist reform in Poland. At this time Bocheński wrote his Memorial, where he justified his political line. In this way he renewed the former conservative tradition from the period of the Partitions. The Memorial on Polish politics was lost form the beginning of the 1990s and its details were not known. The full text of the document, discovered in Bocheński Family Archive is attached to the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maciej Zakrzewski, Papieski Uniwersytet im. Jana Pawła II, Kraków

dr nauk politycznych, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, adiunkt na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, wiceprezes Ośrodka Myśli Politycznej, członek redakcji czasopisma „Folia Historica Cracoviensia”. Autor m.in. W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego Saint Johna wicehrabiego Bolingbroke’a (2012).

References

Archiwum Rodziny Bocheńskich, A. Bocheński, Notatka wspomnień z czasów wojny i PRL (X 1994), maszynopis.

Archiwum Rodziny Bocheńskich, Odpis Listu Aleksandra Bocheńskiego do o. Józefa Marii Bocheńskiego, czerwiec 1959.

Archiwum Instytutu Literackiego, Korespondencja Redakcyjna Pruszyński M., List Mieczysława Pruszyńskiego do Jerzego Giedroycia, sierpień 1994.

Biblioteka Jagiellońska, Sygn.: Przyb. 256/93, Aleksander Bocheński, List do S. Swieżawskiego z dn. 31 października 1956.

Bocheński A., Między Niemcami a Rosją, Warszawa 1938.

Friszke A., Między wojną a więzieniem 1945‑1953, Warszawa 2015.

Friszke A., Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007.

Garlicki A., Z tajnych archiwów, Warszawa 1993.

Graczyk R., Stanowisko katolików świeckich z „Tygodnika Warszawskiego”, „Tygodnika Powszechnego” oraz „Dziś i Jutro” wobec ideologii komunistycznej w latach 1945‑1948, [w:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku, red. B. Szlachta, R. Łatka, Kraków 2015.

Habielski R., Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc. Od „Buntu Młodych” do „Kultury”, Warszawa 2006.

Kętrzyński W., Na przełomie 1944‑1945, „Więź” 1967.

Kisielewski S., O co właściwe chodzi, „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 36.

Kisielewski S., Porachunki narodowe, „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 24.

Król M., Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych” i „Polityki”, Paris 1979.

Mackiewicz J., Zwycięstwo prowokacji, Londyn 1997.

Mozgol R., Ryzykowna gra – czyli o roli, jaką odegrał Aleksander Bocheński w powstaniu grupy „Dziś i Jutro”, „Pro Fide Rege et Lege” 2009, nr 2.

Pruszyński K., Wobec Rosji, [w:] K. Pruszyński, Powrót do Soplicowa. Publicystyka, t. 2, Warszawa 1990.

Pruszyński M., Migawki wspomnień, Warszawa 2002.

Pytel G., Dudek A., Bolesław Piasecki – próba biografii politycznej, Londyn 1990.

Semka P., My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944‑1956, Poznań 2015.

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Zakrzewski, Maciej. 2018. “Z dziejów Realizmu Politycznego: Aleksander Bocheński I Jego Memoriał O Polityce Polskiej Z Kwietnia 1945 R”. Politeja 15 (4(55):21-42. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.02.

Issue

Section

Myśl polityczna