Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zakresie nauk społecznych

Authors

  • Teresa Sasińska-Klas Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.10

Keywords:

social science, methodology, empirical research, he grounded theory approach, case study research, sondague/ public opinion polls, content analysis, context research, discourse analysis, comparative analysis and comparative methods

Abstract

The newest challenges in methodology and research in social sciences

In the article the author analysed the newest challenges in the methodology, which are recognized and undertaken by researchers in social sciences, especially in the field of political science as a one of the subdisciplines. The article presents the results of the contribution of Research Committee 33 operating in the framework of the International Political Science Association to the methodological development of political science. In the framework of the newest methodological trends, which political scientist are transferring from other disciplines and adopting to the field it is necessary to point out: the grounded theory approach (GTA), case study research (CSR), surveys/public opinion polls, content analys is, context research, discourse analysis, comparative analysis and comparative methods.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Teresa Sasińska-Klas, Uniwersytet Jagielloński

Socjolog i politolog, profesor nadzwyczajny w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2004 -2010 prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W 2009 r. wybrana na XXI Kongresie Światowym IPSA w Santiago (Chile) do Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA). W latach 2012-2014 wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych ds. Europy i Afryki. Zajmuje się zawodowo analizą relacji mediów i polityki, socjalizacją polityczną oraz teoretycznymi aspektami opinii publicznej.

References

Bundich‑Verlag, [online] https://www.budrich‑verlag.de.

Charmaz K., Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis, London 2006 (wyd. pol. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, przeł. B. Komorowska, red. nauk. K. Konecki, Warszawa 2009, Metodologia).

Digital Democracy. Issues of Theory and Practice, red. K. Hacker, J. van Dijk, London 2000.

Dogan M., Political Science and the Other Social Sciences, [w:] A New Handbook of Political Science, red. R. Goodin, H.‑D. Klingemann, Oxford 1996.

Easton D., The Political System. An Inquiry into the State of Political Science, New York 1953.

Glaser B.G., Strauss A.L., The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Chicago 1967, Observations (wyd. pol. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, przeł. M. Gorzko, Kraków 2009, Współczesne Teorie Socjologiczne, 6).

Gorzko M., „Drugie pokolenie” teoretyków Grounded Theory, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica” 2010, nr 20.

Gorzko M., Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Szczecin 2008, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 693.

Gorzko M., Teoria ugruntowana jako „rodzina metod”?, „Opuscula Sociologica” 2013, nr 4.

Lasswell H., The Structure and Function of Communication in Society, [w:] The Communication of Ideas. A Series of Addresses, red. L. Bryson, New York 1948, Religion and Civilization Series.

Lasswell H. i in., Language of Politics. Studies in Quantitative Semantics, New York 1949.

Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H., The People’s Choice. How the Voter Makes Up his Mind in a Presidential Campaign, New York 1944.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

Merriam Ch., Gosnell H., The American Party System. An Introduction to the Study of Political Parties, New York 1922.

Political Science in Central‑East Europe. Diversity and Convergence, red. R. Eisfeld, L. Pal, Opladen–Farmington Hills 2010.

Power. State of the Art, red. M. Haugaard, K. Ryan, Opladen 2012.

RC 33 – The Study of Political Science as a Discipline, IPSA, [online] http://rc33.ipsa.org. The SAGE Handbook of Grounded Theory, red. A. Bryant, K. Charmaz, Los Angeles–London 2007.

Strubing J., Research as Pragmatic‑Solving: the Pragmatists Roots of Empirically‑Grounded Theorizing, [w:] The SAGE Handbook of Grounded Theory, red. A. Bryant, K. Charmaz, Los Angeles–London 2007.

Trent J.E., Seeking a New Political Studies Paradigm, referat wygłoszony w ramach „International Workshop on Study and Research of Political Science in a Comparative Perspective”, Mexico City, 7‑8 XI 2013.

Trent J.E., Should Political Science be More Relevant? An Empirical and Critical Analysis of the Discipline, „European Political Science” 2011, Vol. 10, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1057/eps.2010.65.

Wyzwania wobec nauk społecznych u progu XXI wieku, oprac. A. Flis, przeł. B. Lessaer, Kraków 1999.

Published

2015-08-24

How to Cite

Sasińska-Klas, Teresa. 2015. “Najnowsze Wyzwania W Metodologii I Badaniach W Zakresie Nauk społecznych”. Politeja 12 (4 (36):165-79. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.10.