Hipertekst jako medium postpamięci

Uwagi na przykładzie wpisów dotyczących Holokaustu na stronach serwisu twitter.com

Authors

  • Marek Kaźmierczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.06

Keywords:

hypertext, medium, postmemory, post‑oblivion, Holocaust, text

Abstract

Hypertext As a Medium of Postmemory: The Remarks About the Holocaust Fixed on Twitter

The paper presents hypertext as a matrix of contemporary forms of remembering. This text is a part of research focused on the representations of the Holocaust on the Internet. The main thesis of this article is: the ways of remembering of the Holocaust on Twitter imply and form also the ways of oblivion of the past. The article consists of four main parts. First part, titled Open cognitive categories, refers to methodological issues. Second part, titled Hypertext as a medium of postmemory, reveals relations between digital media and contemporary forms of remembering. Third part, titled Almost diary, shows examples of hypertextual representations of the Holocaust on Twitter. Fourth part, titled Two vectors, concerns confrontation between postmemory and postoblivion of the Holocaust.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marek Kaźmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Profesor nadzwyczajny zatrudniony w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Z wykształcenia kulturoznawca, literaturoznawca oraz filozof. Bada i opisuje relacje między kulturą popularną, nowymi mediami i myśleniem potocznym. Jest autorem dwóch książek oraz licznych artykułów, które publikował m.in. w „Images”, „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Przeglądzie Zachodnim”.

References

Baudrillard J., Precesja symulakrów, przeł. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wybór, oprac. i przedm. R. Nycz, Kraków 1998.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków 2005, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Genette G., Palimpsesty, przeł. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą.

Antologia, t. 4, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1992, Biblioteka Studiów Literackich.

Gere Ch., Digital Culture, London 2008.

Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009, Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo.

Jakubowska‑Branicka I., O hybrydach symbolicznych. Z zagadnień interpretacji tekstu w naukach humanistycznych, [w:] Teksty i interpretacje, red. B. Bokus, Z. Kloch, Warszawa 2013, Język, Poznanie, Komunikacja, t. 17.

Jameson F., Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. P. Czapliński, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wybór, oprac. i przedm. R. Nycz, Kraków 1998.

Kaźmierczak M., Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holocaustu w kulturze popularnej, Poznań 2012, Badania Interdyscyplinarne – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 25.

Kaźmierczak M., Tweeting About the Past. Changes in the Collective Imagination About the Holocaust in the Social Media (The Case of Twitter), [w:] Proceesings of the 10th International Conference on Contemporary Issues in Higher Education. The Ethos of the Academia – Standing the Test of Time, red. N. Davidovitch, D. Soen, Yekaterinburg 2013.

Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska‑Ghariani, Warszawa 2007, Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo.

Levinson P., Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków 2010.

Lévy P., The Art and Architecture of Cyberspace. The Aesthetics of Collective Intelligence, [w:] tenże, Collective Intelligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace, przeł. R. Bononno, New York 1997.

Lévy P., The Art of Cyberculture, [w:] tenże, Cyberculture, przeł. R. Bononno, Minneapolis 2001.

Miller V., Understanding Digital Culture, London 2013.

Morris L.C., Berlin Elegies. Absence, Postmemory, and Art after Auschwitz, [w:] Image and Remembrance. Representation and the Holocaust, red. S. Hornstein, F. Jacobowitz, Bloomington 2003.

Murthy D., Twitter. Social Communication in the Twitter Age, Cambridge 2013.

Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006, Horyzonty Nowoczesności, t. 54.

Pakier M., „Postmemory” jako figura refleksyjna w popularnym dyskursie o Zagładzie, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2.

Sulima R., Moda na codzienność. Kategoria „codzienności” w kulturze ponowoczesnej, „Kultura Współczesna” 2011, nr 6.

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2010, Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo.

Tokarska‑Bakir J., O czymś, co zginęło i szuka imienia, [w:] taż, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, wprow. M. Janion, Sejny 2004, Sąsiedzi.

Ubertowska A., Krzepiąca moc kiczu. Literatura Holokaustu na (estetycznych) manowcach, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2010, nr 6. DOI: https://doi.org/10.32927/zzsim.701

Welzer H., Materiał, z którego zbudowane są biografie, przeł. M. Saryusz‑Wolska, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz‑Wolska, Kraków 2009, Horyzonty Nowoczesności, t. 80.

Winter A., Memory. Fragments of a Modern History, Chicago 2012. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226902609.001.0001

http://www.adl.org

http://www.alexa.com/siteinfo/twitter.com

http://pl.auschwitz.org/m/index.php

http://twitter.com/Anniefrank666

http://www.ushmm.org

Published

2015-07-20

How to Cite

Kaźmierczak, Marek. 2015. “Hipertekst Jako Medium postpamięci: Uwagi Na przykładzie wpisów dotyczących Holokaustu Na Stronach Serwisu twitter.Com”. Politeja 12 (3 (35):71-89. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.06.

Issue

Section

Articles